Problémy balkonů a lodžií

Malé balkony na bytovém domě
Problémy balkonů a lodžií, foto med
Balkon, foto med

Níže popsané činnosti možná nebude bezpodmínečně nutné vykonat, ale zkontrolovat stávající situaci rozhodně neuškodí. K zasklení zpravidla přistupujeme po nějakém čase užívání a podívat se, jak na tom balkon či lodžie jsou, by mělo být i tak našim každoročním úkolem. I když se k zasklívání nechystáme, odhalením možných problémů můžeme předejít dalším škodám. Na stavbě – ale i na našem zdraví, například v případě špatně držícího zábradlí.

Co nás na lodžii či balkonu čeká

Velký balkon, foto archiv
  1. Prohlídka a oprava podlahy, dlažby a stropu. Uvolněná omítka na stropě například celkem jasně ukazuje na špatnou hydroizolaci lodžie v patře nad námi.
  2. Pokud se pustíme do dlažby, preferuje současný trend její volné položení na podložky – terče. Dřevěná podlaha má poměrně širokou nabídku balkonových prken ukládaných na rošt, ozdobných prken a lišt.
  3. Máte v pořádku hydroizolaci? Když spárami zatéká do podkladu dešťová voda a v zimě, když zmrzne, může podklad roztrhat nebo popraskat. Při rekonstrukci takové popraskané části odstraníme a plochu vyrovnáme hydroizolační stěrkou. Vrstvu musíme vyspádovat se sklonem kolem dvou stupňů.
  4. Mezi jednotlivými dlaždicemi necháme volné mezery, jimiž srážková voda steče pod dlažbu a odtud volně odteče až ke vpusti – a právě to umožní vložené distanční podložky – terče mezi hydroizolaci a dlažbou.
  5. Klasicky můžeme na stěrku do vodotěsného a mrazuvzdorného tmelu dlažbu položit a mezery řádně vyspárovat. Nejjednodušší způsob je (ale pozor na výšku prahu mezi lodžií a další místností), hydroizolační vrstvu položit přímo na původní dlaždice a na ni přilepit novou dlažbu.
  6. Z bezpečnostního hlediska je nejdůležitější stav zábradlí. Pozor – evropské normy upravují jeho výšku s ohledem na patro, v němž bydlíme! Zábradlí můžeme proti větru osadit polykarbonátovými deskami nebo drátosklem.
  7. Nejvážnějším zásahem který by nás mohl potkat by byla nutná statická sanace. V případě, že poruchy nosné betonové konstrukce nastanou, je to práce pro autorizovaného statika. Ten stanoví postup pro opravu – například reprofilaci vadné výztuže, sanaci železobetonu a také to, jak opravit kotevní styky.
  8. Na tyto kotvy panelů se používá speciální vnější omítková směs na opravy betonových ploch a vydrolenin. Chrání armatury před korozí. Výztuž stěn nebo styku korozí zeslabenou na padesát procent původní plochy odstraníme a nahradíme.