Příprava k zateplení fasády

zateplení domu izolačními deskami
Příprava k zateplení fasády, foto med

Kalitně zateplit můžeme i obvodové stěny staršího domku. Použijeme vnější kontaktní termofasádní systém, kdy přímo na fasádu aplikujeme izolační desky z tvrzené pěny, které následně skryjeme pod omítku. Domek získá na kráse, prodloužíme životnost zdiva a uvnitř se citelně zlepší tepelná pohoda. Užitek budeme mít nejen v zimě, kdy nás ochrání před vysokými energetickými ztrátami, ale i v létě, protože se stěny nebudou příliš přehřívat. Čeká nás příprava k zateplení fasády.

Zateplování znamená zásah do stavební konstrukce domu, při němž se výrazně mění její stavebně fyzikální vlastnosti. Proto již na začátku přistupujeme k výběru zateplovacího systému velmi odpovědně. Jestliže použijeme nekvalitní materiály, nedodržíme předepsané pracovní postupy nebo se budeme snažit ušetřit na nesprávném místě, zateplení nepřinese očekávaný efekt. Nejlépe uděláme, necháme-li si vypracovat projekt zateplování krok za krokem.

Příprava fasády

Dům před zateplením, foto med

Nejprve zkontrolujeme stav původní omítky. Je-li povrch pevný, stačí ho omýt vysokotlakým čističem nebo profesionálním parním čističem. Jestliže je omítka zčásti zvětralá, musíme části otlouci a podklad vyrovnat jádrovou omítkou. Podklad musí být vždy rovný, bez prachu, pevný a nosný. Když se na některých místech omítky stále drolí, naneseme na celou plochu štětkou nebo válečkem hloubkovou penetraci. Připravit musíme i okna.

Pracovní postup

Lešení kolem zateplovaného domu, foto med
 1. Staré parapety oken odstraníme. Aby špalety nezasahovaly do oken nebo dveří, musí se popřípadě vysekat sekáčem. Pod nový parapet jako vyrovnání a podložku použijeme pásek polystyrénu.
 2. Tento pásek vyrovnáme pomocí vodováhy do roviny a položíme na něj nový parapet okna, který opět vyrovnáme do roviny. Poté ho přišroubujeme. A nakonec uděláme špaletu okna.
 3. Okno oblepíme fólií. Namícháme vápencocementovou maltu a vysekanou plochu pro špalety jí vyrovnáme, aby bylo možné celoplošně nalepit špaletové desky.

Umístění soklových kolejniček a lepení izolačních desek

Zateplení kolem oken, foto med

Jako podklad pro desky slouží soklové kolejničky, které se řežou na míru a hmoždinkami připevňují do zdi. Potom začneme lepit izolační desky z polystyrénu. Podle návodu namícháme lepicí stěrku a nanášíme ji zednickou lžící na zadní stranu desky. Po obvodu uděláme ze stěrky pruhy a dovnitř plochy dodatečně umístíme čtyři hroudy lepidla. Desku hned položíme spodní hranou do soklové kolejničky a pevně ji přitlačíme hladítkem po celé ploše ke zdi. Lepidlo, které po stranách vyteče, odstraníme zednickou lžící ještě před nasazením další desky. U následující řady začínáme s půlkou desky, aby nedocházelo ke křížovým spárám.

Pracovní postup

Stavební materiál pro zateplení, foto med
 1. Pomocí provázku vyznačíme výšku podstavce 30 cm nad zemí. Kolejnička musí sedět vodorovně i svisle. Potom vyznačíme otvory pro připevnění.
 2. Příklepovou vrtačkou vyvrtáme otvory po 30 cm od sebe. Musí být o 1 cm hlubší než je délka hmoždinky. Zatlučeme hmoždinky. U spojů vždy na konec staré a začátek nové kolejničky.
 3. Mezi napojením kolejniček necháme mezeru 2–3 mm. Rohy řežeme na pokos. Pokos kolejničky vystřihneme nůžkami na plech. V rohových spojích je mezera mezi kolejničkami 2–3 mm.
 4. U první řady uřízneme nožem spodní odstupnění. Namíchanou lepicí stěrku naneseme na desku podle výše popsaného způsobu. Po přilepení desku hladítkem přitlačíme k podkladu.
 5. Před umístěním další desky odstraníme vyhřezlé lepidlo. Desky pokládáme do zámku (na poloviny desky) a v rozích s přesazením. Nerovnosti zbrousíme brusným hladítkem.
 6. Izolační desky položíme na celou plochu omítky. Poté zateplíme špalety. Špaletové desky seřízneme přesně na míru i se skosením parapetu.
 1. Před nalepením špaletových desek na rám a na parapet musíme nalepit speciální těsnicí pásku. Přilepíme desky, které můžeme do zaschnutí lepidla zafixovat hřebíkem.
 2. Těsnicí pásku dáme kolem celé špalety. Nesmíme ji v rozích ohýbat, ale uříznout a napojit. Také ji vtlačíme do mezery pod parapetem mezi izolační deskou a spodní stranou parapetu.
 3. Pásku dáváme i v místě napojení izolačních desek a přesahu střechy. Na desce vyznačíme polohu ukotvení a zde desku přeřízneme. Polovinu vyříznuté desky označíme proti kotvě.
 4. Na desce vyřízneme drážku na kotvu a nasadíme ji. Druhou polovinu vyříznuté desky přiložíme k první a tak je kotva přesně integrována do zateplení.