Podlahové teplovodní vytápění

Podlahové teplovodní vytápění v bytě
Podlahové teplovodní vytápění, foto archiv

Jsou dva druhy podlahového vytápění – podlahové topení s teplou vodou, které je napojeno stejně jako radiátory, nebo elektrické výhřevné rohože, které se zabudují do podlahy. Teplovodní vytápění je vhodné do menších místností, např. do koupelen, kde ji ocení každý, kdo někdy vystoupil z horké vany na studené dlaždice. Z ekonomického hlediska je teplovodní vytápění levnější než elektrické.

V novostavbě pokládáme vytápění na hrubou podlahu. Při úpravách stávající koupelny instalujeme podlahové vytápění tam, kde jsou na podlaze dlaždice, které využijeme jako vhodný podklad. Pokud jsme však měli na podlaze plovoucí podlahu, musíme ji odstranit.

Teplovodní podlahové vytápění

Teplovodní podlahové vytápění se skládá z plastových trubiček, jimiž protéká voda, kterou ohřívá elektrický nebo plynový kotel, případně fotovoltaické panely. Rozměry prodávaného podlahového vytápění použijeme podle velikosti koupelny buď 3,1 m x 0,8 m nebo 6,2 m x 0,8 m se stavební výškou asi 8 mm. Pokud naše koupelna nepřesahuje 20 m2 , připojíme podlahové vytápění k stávajícímu topnému systému. Napojení ještě před položením vytápění provede výhradně odborník, a to tak, aby přívod teplé vody byl vždy před regulačním ventilem tělesa topení – napojení odtoku ochlazené vody pak za topným tělesem: jen tak bude možná oddělená regulace podlahového topení.

Rohože pro vytápění

Průřez rohoží pro vytápění, foto archiv

Rohože rozložíme tak, aby delší strana ležela podél delší strany místnosti (ušetříme si řezání). Modré tkanivo musí být pod trubkami a bílé nad nimi. Při pokládce nesmějí vznikat žádné zlomy nebo uzle, které by zbytečně zvyšovaly stavební výšku. Jakmile instalatér připraví potřebné přípojky ke stávajícímu topení, můžeme k nim podlahové topení napojit. Každá rohož má čtyři vedení – dvě červená (pro tok teplé vody vpřed) a dvě modrá (pro zpětný tok ochlazené vody). Vedení se spojují vždy podle barev, tj. červené k červenému a modré k modrému. Po připojení nutně topení vyzkoušíme. Naplníme topný systém tak, aby dosáhl provozního tlaku. Nastavíme teplotní omezovač pro zpětný tok ochlazené vody podlahového topení na maximum. Pokud je vše teplé a zároveň suché, topení vypneme. Jakmile trubky ochladnou, můžeme začít nanášet vyrovnávací hmotu. Po jejím dokonalém vyschnutí položíme novou dlažbu.

Dvojitý trubkový systém

U protiběžného dvojitého trubkového systému je k dispozici na každém místě plochy, kterou je třeba ohřát, vždy stejná výhřevnost. To je zabezpečené díky dvěma trubkám. Na místech, kde se v jedné trubce začíná voda ochlazovat, je v sousední trubce voda ještě teplá. Tak se celá podlaha vyhřívá rovnoměrně a velice příjemně se po ní chodí.

Jednotrubkový systém

Máme-li pro rozvod vody k dispozici jen jednu trubku, pak se voda při průtoku ochladí až do té míry, že podlaha už není rovnoměrně zahřívána po celé ploše. Neznamená to, že nás zrovna zebou nohy, ale poznáme to: čím delší je topný rozvod, tím je samozřejmě delší i cesta, kterou teplá voda urazí při zpětném toku.

Postup instalace topných rohoží

Ukládání kabelů v podlaze, foto archiv
  1. Topnou rohož připojíme k stávajícímu tělesu topení. Odbočku k podlahovému topení proto umístíme před termostatickým regulačním ventilem tělesa.
  2. Aby vyrovnávací hmota držela na podkladu opravdu dobře, začneme tím, že natřeme celou podlahu, ať už dlaždice nebo beton, základním nátěrem a necháme zaschnout.
  3. Roli topné rohože položíme na prázdnou a čistou podlahu a začneme ji rozbalovat. Přitom rohož přitiskneme až k jedné ze stěn. Nosné tkanivo rozstřihneme, přičemž dáváme pozor, abychom z nepozornosti nepoškodili trubku. Poté zbylou rohož dále položíme, a to v libovolném úhlu (od 0 do 180 stupňů).
  4. Jakmile rohož rozložíme, můžeme přistoupit k jejímu upevnění, a to buď lepením na dlaždice nebo upínacími sponami přímo na ocelovou síť. Pro spony vyvrtáme do podlahy několik otvorů a spony do nich zasuneme.
  5. Odbočka přítoku teplé vody do podlahového topného systému (červená) musí být vždy před regulačním ventilem topného tělesa. Oproti tomu přípojka odtoku ochlazené vody (modrá) vede skrz stejný druh ventilu přímo k odtoku vody z topného tělesa. U podlahového topení trubky pro přívod a odvod vody nasuneme na přípoje.

Postup pokládky vyrovnávací hmoty

  1. Před vyrovnáváním podlahu oblepíme stěny okolo podlahy páskou z izolačního materiálu. Vyrovnávací hmota nesmí být v bezprostředním kontaktu se stěnami. Rozmícháme flexibilní vyrovnávací hmotu s vodou podle návodu.
  2. Vyrovnávací hmoty jsou relativně řídké a roztékají se po podlaze takřka samovolně. K dokonalému rozprostření hmoty můžeme použít samonivelační stěrku.
  3. Pracujeme rychle, protože hmota také velmi rychle tuhne a mohly by vzniknout nerovnosti. Po vyschnutí vyrovnávací hmoty odřízneme univerzálním nožem izolační pásku těsně u podlahy.
  4. Po ztuhnutí vyrovnávací stěrky můžeme na podlahu položit dlažbu nebo jinou podlahovou krytinu.