Obezdívka předzahrádky

zídka kolem předzahrádky u domu
Předzahrádka, foto med

Obezdívka předzahrádky z přírodního kamene promění zahradní kompozici před domem k nepoznání. Jaké zde zasadíme rostliny, je jen na našem vkusu a náladě. Kamenná obezdívka předzahrádky rozhodně upoutá pohledy příchozích a může se stát naší chloubou.

přírodní kámen použitý na obezdívku
Obezdívka předzahrádky u domu, foto med

Obezdívka předzahrádky vyžaduje odpovídající množství kamenů, které jsou přitesané na odpovídající rozměry. Námi použité kameny jsou upravené na velikosti 20, 13 a 6 cm. Kromě kamenů potřebujeme maltovou směs, kterou si můžeme namíchat nebo koupit směs hotovou a podle návodu ji rozmíchat.

Pomůcky ke stavbě obezdívky

stavba vyvýšeného záhonu
Pomocné provázky, foto Michal

Hřebíkem na provázku budeme kontrolovat kolmost stěn. Hodí se nám i barevné provázky – jeden označuje počáteční 20cm výšku zdi z přírodního kamene, druhý konečnou výšku. Potřebujeme i dřevěné nebo plastové klínky pro pravidelné spáry, z nářadí pak vodováhu, gumovou paličku, zednickou lžíci, míchadlo, odpovídající nádobu na míchání malty.

Obezdívka předzahrádky – pracovní postup

Obezděná předzahrádka z přírodních kamenů
Stavba obezdívky, foto med
 1. Nejdříve si vyrobíme tzv. vyznačovací lavičku, která odpovídá pozdějšímu spádu zdi. Protože se jedná o svislou stavbu, spustíme hřebíky na provázku kolmo (tedy bez sklonu) k plánované hraně paty zdi.
 2. Červený provázek označuje počáteční 20cm výšku zdi z přírodního kamene (nárožního), vyrovnáme ho a vodorovně napneme ve směru pokládaných kamenů. Bílý provázek označuje konečnou výšku, v našem případě slouží jen jako optická pomůcka při výstavbě.
 3. První řádek kamenů položíme paralelně se spádem zdi a následně zkontrolujeme odpovídající délku. Naneseme maltovou směs v poměru 1:3 a první kámen, tj. kámen nárožní, položíme na výšku provázku. Gumovou paličkou kámen zatlučeme do maltového lůžka do té míry, že vrchní ložná hrana lícuje s výškou provázku.
 4. Použijeme 1 cm silné dřevěné či umělohmotné klínky, které poslouží k několika účelům: jednak zůstanou zachovány centimetrové styčné spáry, zároveň se při vyzdívání nezmění výška spár ložných. 5. Současně zabráníme překlopení kamenů, které způsobí jejich nadměrná hmotnost.
 5. Průběžně kontrolujeme svislost položených kamenů menší vodováhou. Výstavba se tím Standardně by se výška provázku měla měnit s výškou kamenů, to znamená, že nejdříve přijdou na řadu 6cm kameny, následují 13cm a nakonec 20cm kameny. Poté opět pokračujeme po 6 cm.

Na co si dát pozor

předzahrádka s kvetoucími Sasankami japonskými a kopretinami
Obezdívka předzahrádky, foto med

V případě pravoúhlé zdi musíme příslušně proměřit také kolmost napojení. Pokud při výstavbě pracujeme s přírodním kamenem, používáme do maltové směsi vždy trasový cement. Tras je vyráběný z tufu a působí jako přísada, jež brání intenzivním výkvětům, tj. zbělení povrchů z přírodního kamene.

Pokračování pracovního postupu

vyvýšený záhon
Vyvýšená předzahrádka, foto med
 1. Na další kameny maltovou směs nanášíme vždy s velkou pečlivostí. Musíme dbát na to, aby maltová směs byla vláčná, a přitom nebyla příliš mokrá. U hrany kamene necháme asi 1 až 2 cm volný okraj, aby při položení dalšího kamene nedocházelo k vytlačení nanesené směsi.
 2. A navíc se dřevěné klínky nedostanou do kontaktu s maltovou směsí a nezatuhnou v ní, takže půjdou snadněji odstranit.
 3. Některým hůře opracovaným kamenům upravíme styčnou hranu nebo je příslušně zkrátíme

Jak zeď uzavřít

obezdívku ukončíme krycími deskami
Ukončení obezdívky, foto med

Uzávěr zdi vytvoříme z krycích desek, které položíme do 1 až 1,5 cm tlusté maltové vrstvy. Krycí desky můžeme v závislosti na konkrétních podmínkách položit s lehkým spádem k cestě nebo k záhonu s vegetací. V podélném směru však musejí být vždy vodorovné.

 1. Desky položíme s 5cm přesahem a 1cm vzdáleností spár, gumovou paličkou opatrně zatlučeme do příslušné hloubky a potom vyrovnáme. Přitom musíme dbát na pravoúhlé připojení desek.
 2. Po ukončení celé výstavby musíme před vyspárováním vytáhnout všechny dřevěné klínky, smetáčkem ze spár odstranit zbytky maltové směsi, přičemž na tvrdší kusy můžeme použít spárovačku.
 3. Teprve čistě a přesně provedeným vyspárováním se skutečně uplatní charakter zdi z přírodního kamene. Desky vyspárujeme až k přední hraně, čímž ve zdivu vzniknou lehké stínové spáry.
 4. Při tom postupujeme tak, že pod spárou desky přidržujeme lopatku a maltovou směs nanášíme spárovačkou shora dolů. Můžeme použít směs v poměru 1:2 nebo 1:3, a měli bychom ji zapracovat, pokud možno nasucho, abychom neznečistili kameny ve zdi.