Montáž stavebního pouzdra

Zabudování stavebního pouzdra
Montáž stavebního pouzdra, foto med

Zabudovat do stěny stavební pouzdro zvládne šikovný člověk sám. Ti ostatní si mohou na montáž najmout firmu. Ukážeme si, co a jak udělat a čeho se raději vyvarovat, aby nás výsledek uspokojil. Dbát budeme muset na přesnost a nic zbytečně neuspěchat. Konstrukce pouzdra je dobře promyšlená a už z výroby z velké většiny sestavená. S jejím smontováním tedy nebudeme mít velkou práci a ušetříme díky tomu i spoustu času.

Pro paneláková jádra se vyrábí typizované pouzdro např. UNIBOX. Je výhodné v tom, že pojme a do zdi uschová hned dvě dveřní křídla. Dokonale tak vyřeší problém s nedostatkem prostoru v klasických úzkých chodbách, které slouží jako vstupní hala, chodbička pro vstup do všech přilehlých místností, šatna, či jako hlavní dopravní tepna celé domácnosti…

Pouzdro pro panelové příčky

Posuvné dveře v paneláku, foto med

Zasouvacími dveřmi lze elegantním způsobem oddělit koupelnu a WC a vytvořit dvě zcela samostatné místnosti. Vzhledem k úzkým panelákovým příčkám je i rozměr stavebních pouzder užší. Obvyklá tloušťka pouzdra je 100 mm, ale pro užší zděnou příčku je pouzdro zúženo na 82 mm a pro SDK příčku dokonce na 73 mm.

Co bychom měli mít na paměti

Stavební pouzdra, foto archiv

Postup zapravení stavebního pouzdra se liší podle toho, zda ho budeme umisťovat do zděné či do sádrokartonové (SDK) příčky. Vzhledem k tomu, že stavební pouzdro nemá nosnou funkci, musíme stavební otvor vždy opatřit horním překladem. Před zabudováním pouzdra do zdi počítáme s výškou hotové podlahy. V případě, že zvolíme oproti původnímu záměru výšku rozdílnou, nezůstane zachován průchod 197 cm od podlahy a dveře pak musíme buď podříznout, nebo mezi nimi a podlahou vznikne mezera. Plechová kapsa pro SDK je opatřena navíc tzv. armovací sítí, aby sádrokartonový obklad těsně přilnul k povrchu pouzdra.

Pracovní postup

Ukotvení dveřního křídla, foto JAP
  1. Nejdříve si na místě určeném k zabudování stavebního pouzdra připravíme SDK profily pro jeho usazení.
  2. Poté pouzdro do profilů jednoduše usadíme. Do správně postavených profilů by se mělo pouzdro bez problémů vejít.
  3. Po obou stranách pouzdro skutečně pečlivě připevníme k sádrokartonové konstrukci.
  4. Takto by mělo vypadat kompletně usazené a zabudované stavební pouzdro v již zmíněné SDK konstrukci.
  5. Stavební pouzdro opláštíme sádrokartonovou deskou. Poté omítneme a nakonec i osadíme vybraným dveřním křídlem.