Obloukový průchod v příčce

Obloukové průchody se nejčastěji budují namísto dveří v příčce mezi kuchyní a jídelnou
Obloukový průchod v příčce, foto archiv

Obloukový průchod v příčce nejčastěji budujeme namísto dveří v příčce mezi kuchyní a jídelnou nebo obývacím pokojem anebo mezi ložnicí a koupelnou. Z estetického hlediska představuje elegantní způsob, jak zjemnit strohý vzhled místnosti a vytváří dojem většího a otevřenější prostoru. Takový průchod je účelný, neboť dveře v tomto prostoru by spíše jen překážely.

Obloukové průchody jsou vhodné například v případě, kdy stavíme nebo posouváme příčku, která odděluje větší obytnou místnost od prostoru kuchyně. Širší oblouk změní nepříjemný dojem, který vyvolává obdélníkový otvor, tvořený nosníkem na podpěrných sloupcích. Menší obloukový průchod lze použít například mezi ložnicí a koupelnou nebo šatnou. Obloukový vchod také uplatníme jako dekorační prvek u přístěnků, výklenků a jiných prostor, kde vyvolá dojem prostornosti. Možnosti volby pro oblouku dveří závisí na parametrech dveřního otvoru, na stropní výšce a na stylu interiéru. V případě nosné zdi otvor rozhodně sami nezvětšujeme, mohli bychom narušit statiku.

Styly a tvary oblouků

Styl oblouku, foto archiv

Nejprve pečlivě vybereme styl oblouku. Počítáme s tím, že jeho tvar ovlivní světlou výšku všech otevřených vstupů do místnosti, a přitom se může stát, že ve výsledku nebude působit dobrým dojmem. Pro širší vstupní otvor je vhodný oblouk eliptický nebo ve španělském či tudorovském slohu. Pro užší vchody je ideální napodobení indické, arabské nebo polokruhové klenby. Téměř rovný oblouk s pouze zakulacenými rohy světlou výšku prakticky nemění, zatímco plně polokruhový oblouk ubírá výšku po stranách znatelně. Lomené oblouky jsou neotřelé a světlou výšku uprostřed nezmenšují. Hi-tech je styl asymetrických oblouků, kde jedna strana může být zaoblena a druhá zvlněná nebo ve tvaru obdélníku. Gotický styl má přísné obdélníkové tvary s ostrými úhly. Romantické a barokní oblouky mohou mít kruhový nebo obdélníkový tvar a dobře vypadají v místnostech s vysokými stropy. Slavic má obdélníkový tvar se zaoblenými rohy. Britský styl má zkrácený poloměr a ohyb v oblouku plynulejší. Hodí se do bytu s nízkým stropem.

Z čeho vyrobit oblouk

Vlepení akrylátovým tmelem, foto med

Oblouk můžeme vyzdít na míru, vyříznout ze sádrokartonu, dřeva, MDF desky anebo upravit stávající obdélníkový otvor vyplněním rohů do oblouku. Na výplň lze použít polystyrén tloušťky 100 mm a obloukové segmenty po přesném seříznutí vlepit akrylovým tmelem do panelového vstupního otvoru. Po vlepení zatmelíme spáry a na povrchovou úpravu použijeme tapetu. Vyzdění oblouku přírodní cihlou nebo kamenem je nákladné a takový oblouk má velkou hmotnost. Dřevěný masiv je také nákladný, a navíc musíme mít odpovídající zručnost a zkušenost pro práci se dřevem. Cenově přijatelná je MDF deska i sádrokarton, přičemž nejpopulárnější je právě sádrokarton, který stavbu nezatěžuje a snadno se s ním pracuje.

Postup sádrokartonového oblouku

Z obou stran otvoru nalepíme sádrokartonové desky s výřezem oblouku. Dutinu mezi deskami uzavřeme naohýbaným pruhem sádrokartonové desky, kterou sem vlepíme. Pruh ohneme snadno, když ho předtím namočíme. Ze sádrokartonu můžeme realizovat i složité a asymetrické tvary, dokáže s ním pracovat i málo zkušený člověk.

Vytvoření oblouku v obdélníkovém dveřním otvoru

Obdélníkový otvor, foto archiv

Změříme rozměry neomítnutého otvoru a určíme velikost a tvar oblouku. V již omítnuté místnosti otlučeme nezbytnou plochu omítky, abychom obnažili zdivo, popřípadě sloupky rámové konstrukce stěny. Použijeme již hotové oblouky ze sádrové směsi, zpevněné tkaninou, nebo na míru vyříznutý polystyrén. V hobby marketech nebo stavebninách jsou dostupné oblouky v různých stylech a tvarech, složené ze sekcí, které připevňujeme buď přímo na zeď, nebo na lehké latění šrouby či speciálním lepidlem a příchytkami. Podle velikosti můžeme oblouk sestavit ze dvou nebo i více segmentů. U tenké zdi, kde se obě části výztuže, tvořící podhled oblouku, překrývají, je navzájem spojíme zinkovanými závitořeznými šrouby nebo pozinkovaným vázacím drátem. U tlusté zdi naopak musíme vložit další pruh síťky, který připojíme stejným způsobem.

Postup tvorby oblouků z hotových dílů

Označíme střed oblouku,, foto archiv

Označíme střed oblouku, na stěnu přiložíme jednu z výztužných sítěk pro sekci tvořící oblouk a opatrně ji připevníme. Lem této výztuže zasuneme do spojky tak, aby částečně vyčnívala. Připevníme druhou sekci. Totéž opakujeme na opačné straně. V případě, že je zeď tlustá, vystřihneme pruhy podhledové výztuže, které překlenou mezeru mezi výztuhami určujícími tvar oblouku a připevníme je šrouby nebo drátem, abychom vytvořili souvislý podklad pro nanášení omítky. Kolem všech svislých hran pod obloukem přibijeme sítěné výztuže s úhlovým profilem. Omítku pak nanášíme přímo na ocelové síťky – buď ve dvou vrstvách (jádro a štuk), nebo v jedné vrstvě. U omítky, tvořené dvěma vrstvami, pokrýváme síťovou výztuž nejdříve základní vrstvou omítky. Vrstvu nanášíme a urovnáváme plochým hladítkem a síťová výztuha napomáhá k dodržení potřebné hloubky vrstvy i k vedení hladítka. Když základní vrstva uschne, naneseme stejným způsobem i tenkou štukovou vrstvu. Výsledkem je dokonalý tvar a povrch. Bez ohledu na to, jaký druh omítky jsme použili, musíme ji, než začneme malovat nebo tapetovat, nechat důkladně vyschnout.