Výměna tašky na břidlicové střeše

Výměna tašky na břidlicové střeše je závislá na upevněné tašek k nosné lati.
Břidlicová střecha, foto archiv

Chceme-li vědět, v jakém stavu naše střecha je, prohlédneme ji pozorně z půdy: povšimneme si případných skvrn způsobených na trámech a jiných dřevěných součástech pronikající vodou. Případně počkáme na prudký déšť a pak se podíváme, kudy vlastně dovnitř teče. Ve starších domech s břidlicovou izolační vrstvou může vést lehký pohyb zdiva k popraskání břidlice, což zapříčiní pronikání půdní vlhkosti do zdiva nad prasklinou, Bude nutná výměna tašky na břidlicové střeše.

Bez prudkého deště může být přesné zjištění, kudy střešní konstrukcí se strmým spádem dovnitř proniká voda, obtížné. Srážková voda může, než začne okapávat na podlahu půdy, nejprve stékat po podložní vrstvě dehtové lepenky a po trámech. Prasklina v jednom bodě izolační vrstvy vede k vytvoření půlkruhové vlhké skvrny o průměru až jednoho metru. Větší množství prasklin mívá za následek vznik téměř souvislého pásu vlhkosti na postižené zdi. Výměna tašky na břidlicové střeše je závislá na upevněné tašek k nosné lati.

Způsob upevnění tašek a jejich uvolnění

Oprava střechy, foto med

Většina běžných typů tašek je opatřena výstupky, které se zavěsí na lať a v každé čtvrté nebo páté řadě se upevní hřebíky. Zámkové tašky bývají uchyceny hřebíky nebo úchytkami, které jsou přitlučeny k latím. K uchycení většiny druhů tašek se sice hřebíky nepoužívají vůbec, ale břidlicové tašky jsou upevněny hřebíky dvěma – zpravidla jsou umístěny někde v půli tašky, výjimečně poblíž její svrchní hrany. K vyjmutí zasuneme klíny pod dvě tašky v řadě nad ní. Potom pod prasklou tašku vsuneme zednickou lžíci tak, abychom mohli její výstupek sejmout z latě, na níž je zavěšena. Založíme novou střešní tašku a klíny vyjmeme. Pokud vyměňujeme břidlicovou tašku na nápadném místě střechy a nová taška nemá stejné zabarvení, vypůjčíme si tašku z části střechy, která není zvenku vidět. Novou tašku pak umístíme tam, odkud jsme náhradní tašku vyňali.

Řez po rubu

Hodláme-li řezat větší množství břidlicových tašek, je výhodné opatřit si (nejlépe v půjčovně) pákové nůžky na břidlici. Pracujeme na tašce obrácené lícem dospod tak, aby se okraje odlomily podle řezné čáry. To na ní vytvoří zkosení, které mají všechny ostatní břidlicové tašky na střeše. Také můžeme položit břidlicovou tašku na pracovní stůl seříznutou stranou dospod a řez vést podél hrany pracovního stolu. Přebytečnou část tašky odsekneme zednickou lžící, jako vodítko nám poslouží hrany pracovní desky.

Vyříznutí a založení plechové úchytky

Protože náhradní břidlicovou tašku nelze přímo přitlouct, použijeme k jejímu upevnění úchytku: úzký proužek olověného nebo pozinkovaného plechu. Proužek přistřihneme na délku vyčnívající části břidlicové tašky, k níž připočteme asi 50 mm, a přitlučeme ho k lati mezi dvěma svrchními kusy břidlicové krytiny. Poté ohneme spodní část plechového pásku tak, aby pevně přidržoval náhradní břidlicovou tašku.

Vyvrtání otvoru pro hřebíky

K vyvrtání otvoru pro hřebíky do nové břidlicové tašky použijeme vidiový vrták. Tašku položíme na odřezek dřeva nebo na písek a otvory vrtáme z rubové strany. Když vrták projde taškou, vyštípne kousek břidlice na líci a vytvoří tak zahloubení pro hlavičku hřebíku.

Lepší přilnutí tašek

  • Než položíme uvolněný hřebenáč na čerstvou maltu, potřeme ji lepidlem PVA, aby hřebenáč lépe přilnul. Pokud se nám nepodaří dokonale odsekat starou maltu, položíme novou tašku na ni. Prostě ji přilepíme těsnicí pastou na střešní krytinu a okapy.
  • Nevyplňujeme mezeru mezi oběma křídly střechy u hřebene maltou. Tato škvíra totiž zajišťuje přístup vzduchu k dřevěnému hřebeni střechy a tak umožňuje jeho dokonalé vysychání.

Zalepení a utěsnění prasklých břidlicových tašek

Do prasklin v břidlicových nebo keramických taškách vtlačíme dostatečné množství tmelu na střechy a okapy. Praskliny můžeme rovněž zakrýt samolepicí těsnicí páskou pro střešní aplikace. Břidlicovou tašku nejprve opatříme vrstvou základové těsnicí barvy. Pak odstřihneme potřebný kus pásky a vlepíme na místo. Starým válečkem potom pásku dokonale přitiskneme k podložce.