Jak odsolit a vysušit zdivo

Sanace vlhkého zdiva
Jak opravit, odsolit a vysušit zdivo, foto med

Někdo tvrdí, že než sanovat vlhký dům, je lepší ho rovnou zbořit a postavit znova – a pokud možno vůbec někde jinde. Důvody proč to neudělat nemusí být jen sentimentální. Proti mohou být památkáři, stav peněženky nebo to, že prostě někde musíte složit hlavu. Jak odsolit a vysušit zdivo? Opravit poškozené zdivo musíme komplexně, protože pokud si myslíme, že když vyřešíme nejkřiklavější problém, druhý nebo třetí nám po čase podrazí nohy. Všechno prostě souvisí se vším. Kdo stavěl nebo rekonstruoval dům, ví, o čem je tu řeč.

Protože každý objekt pracuje – sedá a smršťuje se, vznikají ve zdivu trhliny. Ty je nutné utěsnit, aby jimi neprostupovala voda. Statické trhliny se většinou injektují epoxidovou pryskyřicí nebo cementovou suspenzí. Do malých netěsností se injektuje gel nebo polyuretanová živice. Abychom ovšem mohli zdivo opravit, musíme ho odsolit a vysušit.

Kde věda pomáhá

Vzlínající vlhkost, foto med

Jsou moderní metody jak se vlhkosti zbavit. V tomto směru je pozoruhodná ta, která spočívá v použití speciálních sběrných elektrod, které po ukončení práce ze zdiva odebereme. Tento systém je založen na elektro fyzikálním principu osmózy. Katody a anody ve zdivu vytvoří permanentní elektromagnetické pole, které zabraňuje zpětnému vzlínání vlhkosti do konstrukcí objektu, takže vlhkost je ze zdiva vytlačována ven do podloží. V podstatě je to nedestruktivní metoda vysoušení použitelná tam, kde je dostatečný zemní odpor. Samozřejmě s proudem nebudete experimentovat sami (ono by vás to mohlo zabít), ale svěříte se odborníkům.

Dodatečná izolace

Vlhkost je nepřítel. Další možností, jak zabránit jejímu pronikání, je vytvořit dodatečnou izolaci tím, že jí do cesty postavíme chemickou bariéru. Například tak, že řádkové zdivo (cihlové nebo kamenné) takzvaně podřízneme speciálními pilami a do mezery vsuneme novou hydroizolační vrstvu z vyztužených fólií. Takové podřezávání můžeme provést, respektive specialisté, více možnými způsoby, mají na to techniku i zkušenosti. Používají řetězovou pilu, systém narážení antikorových desek do spár, nebo diamantové lano. Také na opadávající omítku můžeme použít výplňovou injektáž a vzniklé dutiny vyplnit vhodnými suspenzemi.

Injektáž

Chemickou bariéru proti vlhkosti představuje několik typů utěsňujících roztoků minerální suspenze nebo směsi syntetických živic. Mohou být na bázi epoxidů, akrylátů, vodních skel či silikonů. Mají jednu velkou výhodu, totiž že se dají použít i tam, kde se nejedná o klasické řádkové zdivo. Je to ovšem za cenu rozsáhlých vrtacích pracích. Zdivo se navrtá a vrty chemickými směsmi naplní – injektují. Takto ošetřená oblast do sebe prostě vodu nepropustí. Proti tlakové vodě je pak vhodná clonová injektáž. Tou odborníci vytvoří dodatečnou vertikální izolaci. Aplikuje se pomocí injektážního rastru. Jako doplňková opatření k rychlému tepelnému vysoušení zdiva postiženého vlhkostí se využívá též technologie výhřevných tyčí. Uplatňuje se zejména u objektů zasažených povodněmi.

Nečekáme s rukama v kapse, co udělají odborníci

Klasická cesta samozřejmě spočívá v otlučení zdiva, jeho penetraci a nátěru nějakým izolačním prostředkem. O tom, jak na vlhkost v domě píšeme ZDE . Pokud se ale rozhodneme pro zmíněná moderní řešení, můžeme vlastníma ruka alespoň provést alespoň přípravné práce. Například výkopy, obnažení zdi a jejich očištění. Sanaci bychom ale měli nechat na firmě s dobrými referencemi. Ty jsou důležité, protože práce odborníků nebude zrovna laciná. Pořád to ale bude levnější, než něco zbabrat nebo neodborným provedením dál ohrožovat zdraví obyvatel domu a jen prodlužovat jeho pomalé umírání.