Kontrola krovu a co s ním

kontrola krovu
Kontrola krovu a co s ním, foto Michal

Na dobré střeše záleží, zda zůstane obyvatel rodinného domu v suchu. A dobrou střechu nese krov. Krov je zpravidla dřevěný a dřevěné věci občas prohlédneme, zda je nám nechtějí ukrást dřevokazní brouci, houby nebo plísně. Hmyzu neošetřené dřevo a specifické mikroklima pod střechou nemile svědčí. Kontrola krovu a co s ním je pro obyvatelé domů s dřevnými krovy a ostěními podobně nezbytná. Stejně tak chataři a chalupáři by se měli alespoň jednou ročně i na nevyužívanou půdu vyškrábat a okouknout, jak se věci mají.

Při kontrole se soustředíme na nosné trámy a sloupy, ale v podstatě bychom neměli vynechat jakékoliv dřevo, z něhož se hmyzí škůdci prokousávají na povrch. Nejvhodnější je prohlídka krovů zjara, kdy bychom tak jako tak měli sčítat škody a potíže, jimiž se na stavbě zima podepsala. Spoustu pozdějších problémů by nám u nového domu ušetřilo preventivní ošetření stavebního dříví při stavbě.

Začít je nejlepší u stavebního dřeva

stavba
Stavba střechy, foto med

Komplexní přípravky slouží k ochraně proti hmyzu i dřevokazným houbám a plísním. Často se stane, že na krovech a latích nešetříme. Ale ve věci preventivní ochrany dumáme, jestli to nezvládneme levněji. Krov je koneckonců pod střechou, tak co? Poté se investor rozhodne pro levnější a často nekvalitní impregnační prostředek, ušetří počet nátěrů a podobně. Chyba: na konstrukční části krovu patří kvalitní přípravky. Některé části se stanou posléze nedostupné a riziko napadení krovu za to nestojí. Důležité je vlastní složení přípravku a použitá koncentrace. Většina přípravků je ředitelná vodou. Na nové krovy a konstrukční prvky použijeme přípravky s preventivním účinkem proti hmyzu, houbám a plísním na nové dřevo (Lignofix E profi, Lignofix Top, Lignofix Super, Bochemit QB, Boronit). Pokud preventivně použijeme Sanal nebo Lazurol, patří jen na menší části a posléze tyto prostředky musíme překrýt ochranným nátěrem.

Co by nás mělo trknout

Rozhodně bychom při naší prohlídce neměli přejít bez povšimnutí následující výstražné znaky na dřevě: Drobné dírky zanechává červotoč, oválné chodbičky zase tesařík nebo pilořitka. Dutá (již vyžraná) místa zjistíme poklepem. Výstrahou nám budiž i hromádky dřevěné drtě, bělavý závoj dřeva i fakt, že je dřevo provlhlé, který signalizuje možný problém.

Dřevo v exteriéru

Některé prvky jsou ale vystaveny povětrnostním vlivům přímo. Jsou to štíty, vnější části trámů, nosné sloupky a plotní konstrukce. Na ty použijeme vodou nevyluhovatelné přípravky, tedy Bochemit Forte či Boronit Q. Po napuštění prvky ještě ošetřujeme vnějším ochranným nátěrem. Proti tzv. modrání dřeva použijeme Bochemit Blue Stop nebo Lignofix Blue.

Proti ohni

Při natírání krovu snížíme jeho hořlavost. K tomu aplikujeme Pyronit 15, který kromě ochrany proti hmyzu a houbám má i účinek oddalující hoření, tedy jakési „dva v jednom“. Samostatnou skupinou přípravků jsou protipožární nátěry, třeba Flamgard či Flamgard Transparent, které prodlouží dobu, než začne dřevo hořet, a získáme čas z ohroženého objektu evakuovat sebe i rodinu.

Když zelená neplatí

krovy
Krovy, foto med

Mnozí se domnívají, že zeleně zbarvené dřevo je dobře ošetřené. Jenže barvu má proto, abychom lehce poznali, které kousky jsme již ošetřili. Pigmentace mohou být různé, vedle zelené nejčastěji hnědé. Samozřejmě jsou i nátěry bezbarvé.

Způsoby impregnace

Pro nosné konstrukce je nejlepší hloubková tlaková impregnace a namáčení, protože při nich přípravky pronikají do větší hloubky. Ochranné prostředky ale lze aplikovat i nástřikem nebo nátěrem nebo kombinovaně. Štětcem to jde pomaleji, ale látka většinou pronikne lépe do dřeva než při aplikaci než při stříkání či válečkování. Natíráme většinou vícekrát, další nátěry přidáváme až po úplném zaschnutí předchozího nátěru. U nových latí a trámů vydrží nějaký čas napuštění i tam, kde je vystaveno povětrnostním vlivům bez zakrytí. I tak bychom se měli snažit krov co nejdřív zakrýt, protože v čase dochází k vyplavování ochrany a impregnační vlastnosti se snižují.

Co je co

Abychom se vyznali v základním označení výrobků na ochranu krovů, stačí si zapamatovat, že:

  • Fungicidní přípravky zastavují životní aktivitu hub: jedná se zejména o anorganické soli, kvartérní sloučeniny, sloučeniny obsahující uhlovodíky, dusík a další deriváty.
  • Insekticidní přípravky obsahují látky určené na likvidaci i prevenci proti hmyzu.
  • Preventivní insekticidy chrání dřevo proti vývoji vajíček a larev.
  • Likvidační prostředky hubí již dospělý hmyz poté, co přípravek pronikne na povrch těla škůdce.