Údržba železných prvků v zahradě

Litinový plot u domu
Údržba železných prvků v zahradě, foto med

Železné prvky v zahradě zahrnují většinou ploty, někdy altány a kovový zahradní nábytek, případně zahradní dekorace. Většinu prvků z tepaného železa a litiny dnes nahradily hliník, plasty, syntetické pryskyřice, dřevo a potažená ocel. Je dobré vědět, jak má údržba železných prvků vypadat.

Množství pozemků je dnes ohrazeno zídkami z cihel, kamene, či betonu, ploty ze dřeva, slitin hliníku, plastu nebo poplastovaných drátěných polí. Ale je i nezanedbatelné množství plotů a branek z litiny a železa. Také židle, lavice, stoly a různé dekorace bývají ze železa. Železo má však jeden problém, a to, že rezaví.

Koroze a rez

Koroze, foto med

Na povrchově nechráněném kovu ve styku se vzduchem vytvářejí nežádoucí sloučeniny – koroze. Korodující vrstva může být různě silná, čím silnější, tím více kov, jakým je železo a ocel zeslabuje. Čím větší vlhkost vzduchu, tím rychleji postupuje koroze. Proto je nutné předměty ze železa, litiny a oceli opatřit povrchovým nátěrem, který korozi zamezuje. Nátěr opakujeme, kdykoli je poškozen, neboť těmito místy může koroze pronikat.

Povrchová úprava proti korozi

Natřené kovové prvky lavičky, foto med

Nové železné a ocelové předměty bez povrchové úpravy nejprve natřeme základním nátěrem a poté dvěma krycími barvami. Každý nátěr necháme důkladně vyschnout. Starší mírně zrezivělé předměty nejprve očistíme ocelovým kartáčem a pak natřeme odrezovačem, který přemění zbývající rez v neškodný magnetit, jenž vytvoří spodní vrstvu zabraňující rezivění. Poté opatříme dvěma nátěry barvy pro venkovní použití.

Druhy železných prvků a péče o ně

Zrezivělá litinová branka, foto med

Kovové předměty bývají z různých materiálů a slitin. Mají své výhody a nevýhody, a potřebují určitou péči. Jak se o ně správně starat, aby nám dlouho sloužily:

  • Litina: je železo s 4 % uhlíku a s malým množstvím jiných prvků. Odlévají se z ní plotové díly a dekorace. K nevýhodám litiny patří její křehkost (při nárazu či pádu se snadno láme) a její tendence na vzduchu rezivět. Tomu předejdeme, jestliže budeme litinové díly chránit základním a krycím nátěrem.
  • Kujné železo: je železo s malým obsahem uhlíku asi s 5 % strusky. Vykovávají se z něj díly pro výrobu plotů, branek i zahradního nábytku a dekorací. Na rozdíl od železa (měkké oceli) kujné železo na vzduchu rezaví výrazně pomaleji. Jeho nevýhodou je, že je velmi drahé. Pod označením „tepané železo“ dostaneme spíš výrobky z měkké oceli.
  • Měkká ocel: je železo s obsahem uhlíku nižším než 0,1 %. Tento materiál se snadno zpracovává, lze jej snadno řezat, ohýbat i svařovat. Vyrábějí je z něj šrouby, závěsy, držáky, drátěnky, dekorace atd. Nevýhodou měkké oceli je, že snadno a rychle reziví. Tomu předejdeme pravidelnou povrchovou úpravou základním a krycím nátěrem.

Další druhy železa

Kovový zahradní nábytek, foto med
  • Ocelové slitiny – Železo lze legovat chromem, niklem, manganem, molybdenem, wolframem aj. Z ocelových slitin se vyrábí nářadí jako jsou pily, rýče aj. Výhodou je, že legovaná ocel je mnohem tvrdší nežli měkká ocel. Nevýhodou je, že se hůře zpracovává a na vzduchu rezaví. Nářadí z legované oceli proti rezivění olejujeme.
  • Nerezavějící ocel: Nerez ocel je slitina železa s niklem a chromem. Vyrábí se z ní kromě jiného i poměrně drahé, ale velmi trvanlivé zahradnické nářadí. Výhodou je, že se snadno spájí, že nerezaví ani jinak nechátrá. Nevýhodou obtížná opracovatelnost a vyšší cena.
  • Pozinkovaná ocel: Na povrch oceli je nanesena tenká vrstva zinku. Pozinkováním se před rzí chrání například spojovací materiály, drátěné sítě, plechové střechy, dvířka k udírnám aj. Výhodou je že zinek nerezaví a snadno se zpracovává. Nevýhodou, že pokud se pozinkovaná plochy poškrábe, může ocel v narušeném místě rezivět.
  • Smaltovaná ocel – Železo nebo ocel jsou proti rzi chráněné vypalovaným potahem na povrchu. Nejčastěji se k takovému účelu používají moderní vypalovací laky, které mohou být v různých barvách a jsou značně tvrdé. Smaltovaná ocel je vhodná na vybavení letní kuchyně, např. na grily, na nábytek. Nevýhodou je odprýsknutí laku při nárazu a následné rezivění poškozeného místa.