Horkovzdušné pistole v praxi

Horkovzdušné pistole nevyužívá přímý plamen ale proud horkého vzduchu
Horkovzdušné pistole v praxi, foto med

Když začneme od toho, že s horkovzdušnou pistolí snadno zapálíme dřevěné uhlí, které zmoklo v zahradním grilu, bude to jen další příklad mnohostranného použití tohoto šikovného nářadí. Samozřejmě, že primárně pistoli vyvinuli pro jiné úkoly, než ke grilování. Toto příruční horkovzdušné zařízení pracuje mnohem efektivněji než tradiční letlampa či hořáky napájené propan-butanem. A protože nevyužívá přímý plamen ale proud horkého vzduchu, i nebezpečí vzniku požáru z nedbalosti je minimální.

V horkovzdušných pistolí vznikají teploty přes čtyři sta stupňů. U těch opravdu kvalitních lze požadovanou pracovní teplotu předem přesně nastavit, což je důležité především pokud chceme opracovávat umělé hmoty. A pro to, co všechno s pistolí dokážeme dělat je důležitá možnost nasazení různých typů přídavných trysek. Tak zvanou zrcátkovou tryskou svařujeme trubky, přídavným válečkem spojujeme fólie, speciální škrabky a špachtle pomáhají s odstraňováním barev. Různé redukční a úzké trysky redukují proud horkého vzduchu na malou oblast působení tak, že pracovat můžeme mnohem cíleněji.

S pistolí na barvu a lepidla

Odstranění starého nátěru, foto archiv

Barvy, laky a lepidla můžeme horkem narušit, a když ne úplně, tedy alespoň změkčit. Pistole je lepší, než chemické prostředky – ať již z hlediska ekologického, nebo pro rychlost práce. Samozřejmě, že při opalování musíme v místnosti dobře větrat, protože při zahřívání barev a laků se z nich vždy uvolňují rozpouštědla. Přitom povrch opracovávaného předmětu bychom neměli zahřívat příliš silně, protože dřevo může při intenzivním působení horkého vzduchu ztmavnout nebo dokonce zuhelnatět. Takže při odstraňování barev je nejlepší pracovat se širokou tryskou, zahřívat stejnoměrně menší plochy nátěru dokud se nezačne vrstva barvy uvolňovat. Pak ji už snadno odstraníme špachtlí. A protože horký vzduch funguje i na lepidlo, pistole nám pomůže odstranit třeba i staré samolepky, s nimiž bychom se jinak trápili až moc zdlouhavě.

Práce s umělými hmotami

Potrubí, foto Zu

Umělé hmoty pod proudem vzduchu z horkovzdušné pistole změknou nebo se dokonce roztaví, proto se nejlépe svařují horkovzdušnými pistolemi vybavenými elektronickou regulací. Na nich lze přesně nastavit požadovanou teplotu a elektronicky ji udržovat. Praktická zkušenost však velí nastavení teploty nejprve ověřit na zkušebním kusu. Pistolí můžeme k sobě svařovat fólie nebo plachty potažené umělou hmotou. Ovšem musí jít o materiály, které vzájemně svařovat lze. To opět nejdřív vyzkoušíme na zbytcích materiálu. Teplotu a čas působení budeme měnit tak dlouho, až se k sobě přiložené hrany spojí, aniž by ale docházelo k jejich roztavení. Spojované hrany k sobě pevně přitiskneme válečkem. Horkým vzduchem můžeme též tvarovat a spojovat výrobky z tvrdých umělých hmot.

Co máme vyzkoušené


Zapalování horkovzdušnou pistolí, foto med
  • 250 °C použijeme na měkčený PE (různé plastové obaly, hračky, PET lahve) a na PP (odpadní trubky, sedáky židlí, kryty přístrojů a technické tvarovky)
  • 300 °C na tvrdé PVC (trubky, fitinky, stavební profily a desky, tvarovky, ale i okenní rámy) a tvrdý PE (vany, kbelíky, popelnice, izolační materiál)
  • 350 °C na ABS (autodíly, kryty přístrojů, kufry)
  • 400 °C na měkké PVC (podlahové krytiny nebo třeba hadice)

Příruční horkovzdušná čistírna

Využití pistole je skutečně mnohostranné. Například pro čištění. Teplem můžeme změkčit vrstvu pryskyřice u měkkých dřev a škrabkou nebo tkaninou ji pohodlněji odstranit. Také proudem teplého vzduchu dobře zbavíme nástroje zbytků barev, tmelů nebo omítek. Platí to i pro manipulaci s plasty, které se staly působením slunečního záření nepoddajnými, s odstraňováním přebytků těsnících materiálů a bitumenových hmot. Polepily vám děti okna obrázky a sluneční paprsky učinily lepicí hmotu nezdolně přilnutou k okenní tabuli? Vezměte na ně pistoli – na obrázky, ne na děti! Podobně dostanete zbytky vosku ze svícnů aniž byste je poškrábali.

Horkovzdušnou pistolí klidně i na plevel

Na zahradě využijeme horkovzdušnou pistoli nejen na zmíněné dřevěné uhlí v grilu a odstraňování staré barvy ze zahradního nábytku. Při troše opatrnosti jí můžeme nahradit chemii, kterou používáme k hubení plevele a trávy na okrajích cestiček i mezi deskami či kostkami dlažby. Plevel přitom není nutné přivést až k hoření, stačí jej vystavit vysokému zahřátí při kterém popraskají cévy v rostlinách a rostliny v průběhu několika dní odumřou. Proud horkého vzduchu umí zázraky. Definitivně tak můžete upálit i odporné plzáky (o boji s nimi více ZDE). A ještě jeden trik pro pokojové rostliny: Schopnosti horkého vzduchu likvidovat biologické systémy můžeme využít také ke sterilizaci zeminy a zničení klíčků nežádoucích rostlin – teplota na pekáči rozprostřeného substrátu by měla dosáhnout zhruba 70 °C.