Ošetření stavebního dřeva

Dům připravený k pokládce nové střešní krytiny
Ošetření stavebního dřeva, foto Fan

Každé dřevo, které použijeme na stavbu nebo rekonstrukci obydlí, bychom měli v každém případě důkladně preventivně ošetřit proti hmyzu i dřevokazným houbám a plísním. K ošetření stavebního dřeva trh nabízí řadu přípravků . Nejsou tak drahé, abychom z důvodu ušetřených pár korun riskovali, že se nám do krovu, latí nebo podlah pustí například dřevomorka či červotoč.

Dřevostavba ošetřená proti dřevokazům, foto med

K ochraně stavebního dřeva používáme komplexní přípravky – na konstrukční části krovu vybereme zásadně ty kvalitní, neboť některé jejich části se stanou po zabudování nedostupné a dodatečné ošetření by bylo náročné, ne-li přímo nemožné. Riziko napadení dřevokazy je velké a jejich odstranění nesnadné.

Vhodné ochranné prostředky

Důležité je vlastní složení přípravku a použitá koncentrace. Většina přípravků je ředitelná vodou. Na nové krovy a konstrukční prvky použijeme přípravky s preventivním účinkem proti hmyzu, houbám a plísním na nové dřevo. Mezi osvědčené patří např. Lignofix E profi, Lignofix Top, Lignofix Super, Bochemit QB, Boronit. Preventivní účinek mají i další přípravky (např. Sanal, Lazurol), ale používáme je výhradně na menší části a posléze překrýváme ochranným nátěrem.

Dělení ochranných prostředků:

Ochranné fungicidy, foto archiv

Fungicidní přípravky zastavují životní aktivitu hub, obsahují zejména anorganické soli, kvartérní sloučeniny, sloučeniny obsahující uhlovodíky, dusík a další deriváty. Insekticidní přípravky jsou látky, určené na likvidaci dřevokazného hmyzu a také na prevenci proti napadení nového dřeva:

– Preventivní insekticidy chrání dřevo tak, že znemožňuje vývoj vajíček a larev hmyzu.
– Likvidační insekticidy hubí dospělý hmyz poté, co k němu přípravek pronikne.

Zacházení s ochrannými prostředky

Ošetřený dřevěný štít, foto Fan

Při nákupu nejprve zjistíme plochu ošetřovaného povrchu a podle výpočtu volíme vhodné balení. Informujeme se o komplexnosti dosahu přípravku – jestli hubí hmyz, houby, plísně, jaká vývojová stadia zasahuje, zda má preventivní působení, jak se ředí. Vzhledem k tomu, že i bezbarvé přípravky mohou způsobit dílčí žloutnutí dřeva, vyzkoušíme je na vzorku konkrétního dřeva. Přípravek pak ředíme po částech, které stačíme naráz spotřebovat.

Ochranné prostředky dřeva odolávající povětrnostním vlivům

Pro ochranu části štítu, vnější částí trámů, nosných sloupků, dřevěných plotních konstrukcí a dalších částí ze dřeva, které budou přímo vystaveny povětrnostním vlivům, bude vhodnější použít vyšší třídu vodě odolných přípravků. Patří sem například Bochemit Forte a Boronit Q. Po aplikaci je ještě natřeme vnějším ochranným nátěrem.

Barva ochranného nátěru

Ošetřené dřevo má většinou světle zelenou barvu, ale na použité barvě vlastně nezáleží, neboť zabarvení nám slouží pouze pro informaci, které části jsme již ošetřili a které ještě ne. Někteří výrobci do ochranných prostředků přimíchávají i jiné odstíny, případně nátěr může být bezbarvý.

Způsob aplikace

Nosné konstrukce nejlépe ošetříme hloubkovou tlakovou impregnací a namáčením, při nichž přípravky pronikají do větší hloubky. Ochranné prostředky můžeme aplikovat nástřikem nebo nátěrem, případně postupy kombinujeme. Použití štětce je sice zdlouhavější, ale prostředek pronikne do dřeva lépe než při aplikaci stříkací pistolí. Nátěr opakujeme, další přidáváme vždy po úplném zaschnutí předchozího.
Krovy a další dřevo v exteriéru se pak snažíme co nejdříve dále povrchově ošetřit, neboť časem přece jen dochází snížení ochranných účinků. Vystaven povětrnostním vlivům působí přípravek nejméně pět a nejdéle osm let, poté bychom ho měli obnovit.