Montáž zárubní

Zárubně upevněné montážní pěnou a rozepřené
Montáž zárubní, foto Michal

Dveře samozřejmě vybíráme očima podle toho, jaké se nám líbí a jak budou s ostatním bytovým zařízením, respektive duchem našeho domu, ladit. To můžeme z nabídky na internetu nebo podle katalogů udělat doma na gauči. Pak už vstaneme, protože než vyrazíme na nákup, přesně změříme dveřní otvor. Zajímá nás jeho průchozí výška, hloubka a šířka. Pečlivě si je zaznamenáme pro montáž zárubní. Zvláště ve staré zástavbě se totiž někdy dobereme překvapujících hodnot – často zcela mimo jakékoliv současné stavební normy.

Design záleží na našem vkusu, materiálem dveří bude buď masivní dřevo, nebo dřevní hmoty. Že dveře z nich bývají uvnitř duté, neznamená, že jsou lehčí, než třeba ze smrku. Vybereme i kování. Zvolíme spíš robustnější, protože ta levnější se často brzy vyviklají.

Zárubně musíme dobře zafixovat

Pro to, aby dveře správně fungovaly, je zásadní správné osazení zárubní. Rozpěry, které na ně budeme potřebovat, si vyrobíme z latí sami. Po vyrovnání „futra“ jimi musíme pevně zapřít svislé díly, protože až budeme zárubně utěsňovat montážní pěnou, ta svůj objem zvětší až padesátinásobně. Přitom vznikne tlak, který by mohl špatně zafixované zárubně povážlivě zdeformovat nebo s nimi prostě hnout. I proto s pěnou budeme opatrní a na svislých dílech ji naneseme jen bodově, většinou bude stačit na třech místech.

Použijeme nízkoexpanzní pěnu

Makroflex, foto archiv

Z poměrně solidní nabídky stavebních pěn bude dobré vybrat nějakou polyuretanovou nízkoexpanzní (například Makroflex). Upevníme s ní jak obloukové interiérové zárubně, tak parapetní desky nebo schodišťové stupně. To proto, že v těchto případech je totiž potřeba nižší tlak a vyšší hustota vytvrzující se pěny. Podklad jen navlhčíme vodou z rozpašovače a prostředek bodově aplikujeme.

Pracovní postup

  1. Zárubně nejlépe sestavíme v horizontální poloze – na zemi, velkém stole nebo na desce položenou přes dvě kozy. Jednotlivé díly zárubní spojíme ocelovými sponkami, dvojitým výstředníkem a plochými lamelami.
  2. Dřevěnou lamelu zasuneme do již připravené drážky. Naneseme lepidlo a díly spojíme. Plastové čepy výstředníku vmáčkneme do otvorů vyvrtaných na zadní straně zárubní a šrouby pevně utáhneme. Sponky zatlučeme do drážek.
  3. Zkosené ochranné rohy obkladu zastrčíme nahoře do mezery tak, aby díly pažení držely pevně stlačené až do vyschnutí lepidla. Práci zopakujeme i na druhé straně zárubní.
  4. Zárubně vyrovnáme. Do nahoře a dole vyvrtaných otvorů zasuneme závěsy. Z vnitřní strany je pevně dotáhneme.
  5. Zárubně zasadíme do otvoru. K jejich případnému vyrovnání použijeme co nejdelší vodováhu (nebo srovnávací lať) azkontrolujte vnitřní i vnější stranu. Jsou-li v pořádku, zafixujeme je dostatečným množstvím klínů a vsadíme rozpěry, které musejí pevně sedět. 
  6. Provizorně pověsíme dveře. Zkontrolujeme, jestli se dají snadno otevírat a zavírat.
  7. Dveře opět vysadíme, pokud je to třeba, vyrovnáme či přesuneme rozpěry a prázdný prostor mezi stěnou a zárubněmi vyplníme bodově montážní pěnou. Necháme ji důkladně vyschnout a přebytky odřízneme.
  8. Pokud konstrukce zárubní drží pevně, z vnější strany nasadíme obložky. Přitom musíme vyvinout trochu tlaku, aby obložení sedělo, a nakonec ho lehce doklepneme sevřenou pěstí.

Montáž kování

Kompletní sada kování by měla obsahovat i šablonu, která nám usnadní vyznačení poloh otvorů, které budeme muset vyvrtat. Když zasadíme zámek a vsadíme i hranolek pro kliky, na hranolek nasadíme šablonu. Skrz ní si vyznačíme otvory a vyvrtáme je osmimilimetrovým vrtákem. Už nezbývá, než namontovat kliky, lemovací podložku a nakonec i krycí rozety.