Druhy vnitřních omítek a jejich opravy

Omítání stropu s použitím perlinky
Druhy vnitřních omítek a jejich opravy, foto med

Náklady na kvalitní omítky představují až 5 procent celkových nákladů stavby. Šetření na omítkách by však bylo šetřením na nesprávném místě. Odstraňování poruch je nejen velmi nepříjemné a drahé, ale téměř vždy dochází k celkovému snížení kvality a životnosti omítky nebo omítkového systému. Nabídka trhu umožňuje vybrat si omítku přesně „na míru“ konkrétní stavební konstrukce. Jaké máme druhy vnitřních omítek a jejich opravy?

Vnitřní omítky fungují jako kondenzátory vlhkosti a mají dobré tepelně izolační vlastnosti. Neklademe na ně však tak vysoké nároky jako na omítky vnější. Důležitým požadavkem je zejména jejich otěruvzdornost.

Omítkové směsi

Nahazování omítky, foto archiv

Omítkové směsi se hodí pro veškeré vnitřní konstrukce z různých zdících materiálů. Bývají obvykle ve složení 10 až 15 mm jádrové vápenosádrové, vápenocementové nebo cementové omítky a 1 až 2 mm vápenného či vápenocementového štuku. Cihelný podklad není nutné z důvodu minimálního tepelného namáhání opatřovat postřikem, pokud výrobce výslovně nepředepisuje jinak. V klimaticky nepříznivém prostředí (dlouhodobé sucho, silné proudění vzduchu) je však vhodné podklad pro zvýšení přilnavosti omítky navlhčit, ne promočit. Pro vnitřní jádrové omítky se též občas používají lehké (tepelně izolační) omítky, u nichž se při přípravě podkladu je třeba řídit se pokyny výrobce.

Suché maltové směsi

Suché maltové směsi vznikají v moderních výrobnách, kde kontrolu nad jednotlivými parametry obsažených složek (množství, zrnitost, vlhkost) přebírá moderní výpočetní technika a tomuto faktu potom odpovídá i konečný výsledek, jimž je rovnoměrná kvalita směsi, zaručený obsah všech složek a stálé vlastnosti materiálu. Můžeme je rozdělit do několika skupin. Podle oblasti použití jde o zdící malty a dále pak omítky vnitřní a venkovní, popř. univerzální. Podle druhu zpracování jsou to omítky prováděné ručně či strojně. Jsou děleny i podle druhu použitého pojiva. Tím může být vápno, sádra, cement či kombinace vybraných složek např. vápno a cement. Stejně jako u klasických omítek můžeme podle zrnitosti omítky dělit na jádrové a jemnější – štuky. Vnitřní omítky klademe v tloušťce 10 – 15 mm jádro a 1 – 2 mm štuk, při použití jednovrstvé omítky pouze o tloušťce 10 mm.

Minerální omítka Ceresit CT 35

Omítání, foto Michal

Tato poměrně nová omítková směs má „rýhovanou“ strukturu, zrno 2,5 nebo 3,5 mm. Je paropropustná i hydrofobní, odolná vůči mechanickému poškození a povětrnostním vlivům. Dodává se v barvě bílé a několika barevných odstínech a je určena ke zhotovování tenkovrstvých dekorativních omítek, na betonových podkladech, na tradičních omítkách nebo na vrstvě vyztužené armovací sítí v kontaktních systémech zateplení budov desek z polystyrénu nebo minerální vlny. V interiérech ji můžeme také aplikovat na sádrových podkladech, na dřevotřískových a sádrokartonových deskách.

Jádrová omítka Cemix

Jemná jádrová omítka Cemix je určena k omítání všech klasických stavebních materiálů – vytváření podkladu pod štukové a šlechtěné omítky nebo keramické obklady. Použijeme ji pro strojní zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí. Jemnou omítku můžeme stočit hladítkem bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou.

Sádrová omítka Rimat 100 DLP

Omítání stěn, foto Michal

Vnitřní sádrová omítka s hlazeným povrchem Rimat 100 DLP je určena pro ruční i strojní zpracování. Je to lehčená sádrová omítka, vhodná k omítání betonu, pórobetonu (např. Ytong, v zásadě každého stabilního zdiva a plášťových betonových konstrukcí na stěnách a stropech v interiérech s obvyklou vzdušnou vlhkostí.

Hlavní přednosti:

  • dokonalá hladkost bez broušení
  • nízká spotřeba materiálu
  • vysoká produktivita práce – aplikace v jedné, příp. dvou vrstvách ve stejný den
  • při aplikaci na Ytong není třeba penetrace ani perlinka aplikovaná v celé ploše
  • regulace mikroklimatu v interiéru.

Postup při opravě omítky

Natahování omítky, foto archiv

Při opravách ze všeho nejdříve odstraníme všechny nepevné části a otlučeme i okolní části omítky, které při poklepu zní dutě. Zdivo očistíme – nejlépe tlakovou vodou, a spáry obnaženého zdiva vyškrabeme na sílu cca 1 cm. Na připravený podklad nejprve provedeme postřik (špric) z řídké cementové malty. Pak postupujeme jako při nových omítkách. Výhodné je použití speciální malty na opravy omítek – tzv. sanační malty, které zaručují potřebnou trvanlivost zejména vnějších omítek. Po této opravě můžeme přistoupit k dalším úpravám barevnými a vodu odpuzujícími nátěry.

Sanační omítky

Pokud chceme na vlhkém nebo zasoleném zdivu vytvořit dlouhodobě trvanlivou povrchovou úpravu, potřebujeme použít sanační omítku. Ale povrchové vrstvy sanačních omítek mají své problémy, které pokud nejsou respektovány, mohou být příčinou stále se zvětšujících škod. Brání sice pronikání solí, ale i přes jejich vysokou vodoodpudivost musíme počítat s další povrchovou úpravou odpovídajícími fasádními barvami.