Dřevěná pergola – stavba

Dřevěná pergola u domu slouží ke stolování na zahradě
Dřevěná pergola, foto med

Dřevná pergola bývá porostlá popínavými rostlinami, které tvoří její vzdušné stěny i strop. Nejčastěji jde o pospojovaná dřevěná loubí z masivních trámů nebo hranolů. Může být i z jiných materiálů, například z hliníku. Pergoly mohou být nezastřešené i zastřešené. V těch můžeme zbudovat posezení a pořádat zde třeba grilovací party pro přátele bez ohledu na déšť. Postavit pergolu zvládneme ve dvou za víkend.

plánek stavby pergoly
Příklad plánku na stavbu pergoly s úložištěm krbového dříví, foto archiv

Předpokladem pro uskutečnění stavby je přesný konstrukční nákres s odpovídajícími mírami. Průměr hranolů musí být takový, aby unesl nejen zátěž střechy, ale i sněhu, případně těžkých popínavých rostlin. Vybereme příjemné místo na zahradě, kde nemáme daleko do kuchyně, až již v domě nebo venkovní letní. Plocha pod pergolou by měla být rovná a zpevněná. Vzhled a stabilitu do značné míry určuje šířka fošen. V zásadě platí: čím širší fošny, tím stabilnější stavba.

Dřevo na pergolu

upevnění trámů pergoly
Upevnění trámů,, foto med

Dřevěná pergola – na její stavbu můžeme použít tvrdé, ale i levnější měkké dřevo, např. smrk. Borovice je dražší, ale kvalitnější a pro vysoký obsah pryskyřic dobře odolává vodě. Prodejny nabízejí i dřevo impregnované (nejvhodnější je tlakově impregnované) a nalakované. Kvalita povrchové úpravy ovlivní životnost pergoly. Volbě dřeva přizpůsobíme rozpětí mezi horizontálními podpěrami – od 3 do 3,5 m. Přiměřeně pak zvolíme i vhodný průřez překladů, které by neměly působit těžce, ovšem druhý extrém by mohl znamenat, že se prohnou a zdeformují.

Ochrana trámů

zasněžená pergola porostlá vinnou révou
Pergola porostlá vinnou révou, foto med

Dřevo nesmí být v kontaktu s půdou. Proto vsazujeme nosné trámy do kotevních patek, které se podle provedení buď zabetonujeme, nebo přišroubujeme k betonovým základům. Mezi trámy a podkladem ponecháme dostatek místa, aby konce trámů nepřišly do styku se zemí. Impregnované dřevo pravidelně ošetřujeme vhodným nátěrem, např. lazurovacím lakem, přičemž alespoň jeden nátěr by měl obsahovat pigmenty jako ochranu před UV zářením. Když se dešťová voda přestane srážet v kapky, dřevěná pergola potřebuje nátěr obnovit. Lazury stačí jednoduše přetřít, zatímco laky musíme na poškozených místech obrousit.

Zastřešení pergoly

jednoduchá dřevěná pergola napojená na dům
Pergola napojená na dům, foto med

Stejnou péči jako dřevěné konstrukci a ochraně dřeva bychom měli věnovat také zastřešení pergoly. Dřívější lepenku a plech nahradily desky ze sklolaminátu, komůrkovému polykarbonátu, nebo vlnité a trapézové desky z PVC. Průhledné panely by měly co nejméně rušit přírodní ráz zahrady a pergoly.


Materiál na stavbu dřevěné pergoly

pergola stíněná závěsovou látkou
Stavba pergoly, foto med
 • Hranoly 120 x 120 mm: v délkách 2400, 2270 (upravíme při montáži) a 2200 mm; 8 diagonálních nosníků v délce 1100 mm (upravíme při montáži), 2 podélné nosníky v délce 4550 mm, 2 příčné nosníky v délce 2800 mm;
 • Hranoly 100 x 100 mm: 8 příčných střešních nosníků v délce 3000, 2 příčné nosníky v délce 2560;
 • Masivní dřevěná prkna asi 140 x 25 mm: asi 31 běžných metrů (stěny na úložiště dříví);
 • Prkna s perem a drážkou cca 100 x 25 mm: asi 14 m2 na pobití střechy (bez prořezu) a 3,5 m2 na podlahu na úložiště dříví;
 • Masivní dřevěná prkna cca 100 x 25 mm: asi 15,5 běžných metrů na začištění střechy;
 • Ostatní: 6 trámových botek včetně spojovacího materiálu; 6 kovových rohových spojek (rohovníků) 90 x 90 x 90 mm; 4 rohové spojky 60 x 60 x 60 mm; 15,5 běžných metrů ohýbaného pozinkovaného plechu na ohranění střechy; asi 30 m2 střešní lepenky (2 vrstvy); 6 šroubů s vnitřním šestihranem M10 x 160 (zkrátit dle potřeby) s podložkami a matkami, 4 zámkové šrouby M10 x 140 s podložkami a matkami; pozinkované hřebíky.

Pracovní postup stavby: dřevěná pergola s lepenkovou střechou

kotevní patky pro trámy pergoly
Kotevní patky, foto med
 1. Místo pro pergolu zpevníme, případně vydláždíme nebo vybetonujeme základy a plochu opatříme dřevěnou podlážkou apod.
 2. Do obvodových základu zabetonujeme kotevní patky. Po vytyčení rohů mezi nimi napneme šňůry a vyznačíme si pozice nosných trámů.
 3. Provizorně vztyčíme trámy, upevníme je svorkami a vyrovnáme pomocí vodováhy. Při konečné montáži každý trám upevníme svorkou a provrtáme skrz.
 4. Nosné trámy přišroubujeme k trámovým botkám. Přečnívající části odřízneme a hrany srazíme. Když stojí tři nosné trámy jedné strany, napneme šňůru a vyznačíme si délku každého nosníku.
 5. Přeplátování podélných nosníků zpevníme vždy dvěma šrouby. Nejprve pro ně vyvrtáme průběžné otvory, poté jimi zespodu prostrčíme šrouby a shora je upevníme matkami.
 6. Rohové spojky připevněné k svislým nosným trámům jsou spojovací prvky pro montáž střešních nosníků. Střešní nosníky usadíme na místo, vyrovnáme a připevníme pozinkovanými hřebíky. Rohové spojky přitlučeme hřebíky nebo přišroubujeme nerezavějícím spojovacím materiálem.
 7. Následuje montáž diagonálních vzpěr, které zajišťují stabilitu stavby. Jejich usazení kontrolujeme vodováhou.

Pokračování stavby

vlnitá třepézová krytina na pergole
Vlnitá trapézová střecha, foto med
 1. Následuje montáž prvního příčného střešního nosníku. Ten vsadíme do připravených výřezů v podélných nosnících. Pokud jsme pracovali přesně, nebudou žádné úpravy zapotřebí. Spoje zafixujeme pozinkovanými hřebíky – všechny důkladně doklepneme, aby ani kousek nevyčníval.
 2. Ke spojení hranolů jsme použili rohové spojky 90 x 90 x 90 mm. Konstrukce je hotová, pokud nepotřebujeme skladovat dřevo, přístavby vynecháme a na délku ušetříme metr místa.
 3. Osm příčných nosníků pro střechu poskládáme hranami k sobě a předem navrtáme. Nejprve provizorně usadíme první z 3000 mm dlouhých hranolů o průřezu 100 x 100 mm. Na každé straně je přesah 100 mm. Připevníme přední a zadní nosník a napneme šňůru.
 4. Pak přesně rozmístíme ostatní příčné nosníky a přibijeme je pozinkovanými hřebíky. K pobití střechy umístíme prkna spojená na pero a drážku o rozměrech 100 x 25 mm. Před přibitím ze strany, která bude obrácená dolů, je natřeme bílou barvou na dřevo. Když jsou všechna prkna přibitá, čistě je seřízneme na potřebnou délku.
 5. Položíme první vrstvu střešní lepenky tak, aby přesahovala, a svaříme pruhy k sobě.
 6. Na začištění střechy použijeme masivní dřevěná prkna 100×25 mm natřená ze všech stran bílou barvou. Položíme druhou vrstvu lepenky, kterou svaříme obzvláště pečlivě. A pergola je hotova.