Orosená okna znamenají zhoršené bydlení

Kvalita bydlení závisí mimo jiné i na správném výběru oken, a to jak u novostavby, tak i při výměně stávajících. Jsme-li bohatí, sáhneme logicky po špičkovém výrobku, který si necháme dokonale instalovat prvotřídní firmou. Jestliže ale moc peněz nemáme, jak to udělat, abychom přesto dosáhli slušné kvality?

Při výměně oken u rodinných a bytových domů jde převážně za plastová nebo dřevěná, tzv. eurookna. Mají velkou spoustu kladů, mezi které patří snížení tepelných ztrát, zlepšení zvukové izolace, minimální nároky na údržbu a i zvýšení hodnoty objektu. Na druhou stranu se ale v praxi projevují některé zápory, které mohou komfort bydlení negativně ovlivnit.

Vysoká vlhkost

Původními okny kvůli špatné těsnosti sice poněkud táhlo, díky čemuž zároveň docházelo k nutné výměnu vzduchu. Dokonale těsnící okna paradoxně mohou přinášet zhoršení kvality ovzduší v bytě, což nejvíce pociťujeme v zimě, kdy se méně větrá. Zvýšení vlhkosti v bytě se projevuje kondenzací vodní páry na oknech a na vnějších stěnách s teplotou nižší než je teplota rosného bodu. Za rosení skel zevnitř místnosti mohou vodní páry srážející se na stěnách skel, voda pak stéká na vnitřní parapet a může vlhnout ostění, tvořit se plíseň a opadávat malba či dokonce omítka. K tomu dochází v místnostech s vlhkostí vyšší než 50 % (WC, koupelny, kuchyně), v místnostech s nedostatečným vytápěním (sklep, podkroví) a v prostorách s nedostatečným větráním. K rosení skel může docházet i u novostaveb nebo domů, kde byly nesprávně provedeny rekonstrukce. Rosení oken zabráníme tím, že si mimo jiné pořídíme okna s mikroventilací, nepředimenzovaná, správně zvolená skla i typ kování.

Spoje, těsnění a skla

Důležité je napojení oken na stavbu a utěsnění spojů. Kvalitní spoje musí splňovat požadavky na těsnost, tepelnou i zvukovou izolaci, přenos sil mezi oknem a stěnou a těsnost vůči dešti. Neméně důležitá je i správně provedená montáž a také výběr skla. V zimě musejí tepelně izolovaná okna co nejvíce snižovat energetické ztráty, aby se jak náklady na vytápění, tak produkce oxidu uhličitého udržely na co nejnižší úrovni. A protože v létě se byty a domy s velkými okenními plochami a především zimní zahrady rychle vyhřívají, okna s dobrou tepelnou izolací naopak zabraňují přehřátí interiéru.

Trojskla a jejich výhody

Výhodná jsou trojskla, která rozhodující měrou přispívají ke zlepšení teploty domu a díky nimž máme nižší náklady na vytápění, aniž bychom se museli vzdát velkoplošnému prosklení. Obvyklé okenní systémy vykazují hodnoty tepelné izolace mezi 1,3 a 1,5 W/m2K. Tepelně-izolační trojsklo 0,7 W/m2K, tzn., že při venkovní teplotě –10 °C a pokojové teplotě 20 °C je teplota okenní tabule okna proskleného dvojsklem 8 °C, kdežto u proskleného trojsklem 17 °C.

Plast nebo dřevo

Potřebujeme-li okna nestandardních tvarů, jsou možnosti výběru u plastových i u dřevěných oken přibližně stejné. Dřevěná eurookna však mohou mít slabší rám při stejné pevnosti, tedy mají lepší poměr mezi pevností a hmotností, a proto se více hodí pro velké prosklené plochy. Kvalitní dřevěná okna typu EURO mají také lepší termoizolační schopnosti, zamezují vyzařování chladu okenního rámu a tím i snižují případní rosení skel. Na druhou stranu vyztužená plastová vícekomorová okna mohou mít tepelný odpor ještě menší. Plastová i dřevěná okna jsou plně srovnatelná v zvukově izolační schopnosti, která se může u speciálních oken přibližovat až k 50 dB. Výběr barev je u dřevěných oken vyšší než u plastových. Speciální dřevěná eorookna jsou ošetřena tak, že mají nízkou tepelnou vodivost, takže ve spojení s protipožárním zasklením mohou odolávat ohni až 90 minut. Plastová okna dosahují slabších hodnot.