Výhody izolačních skel

Správné zasklení  musí mít schopnosti tepelně izolační, zvukově izolační...
Výhody izolačních skel, foto med

Dobré okno je pro byt či dům požehnání. Požadavky na zasklení jsou přitom velké a prolínají více oblastí: schopnosti tepelně izolační, zvukově izolační a také protipožární. Nic jiného než sklo pro tyto účely nemáme. Prošlo velkým technickým a technologickým vývojem, umí dnes věci, o nichž by se Jakubovi skláři ani nesnilo. A výhody izolačních skel při svých vynikajících izolačních vlastnostech jsou i jediným průhledným materiálem. A umíte si představit třeba v pokoji jiné okno, než právě průhledné?

Historicky u oken šlo hlavně o způsob utěsnění vnitřního prostoru proti vnikání vlhkosti. Pak se přidala ochrana před únikem tepla ven a později jeho průnikem dovnitř. Důležitý je i aspekt požární. Okno toho musí zvládnout moc, proto současná okna jsou tvořena docela složitým systémem.

Okna, která spoří

Zateplená okna, foto med

Dnes se okna skládají minimálně ze dvou a více tabulí. Ty mají pokov na bázi stříbra. Nechybí odpovídající množství distančních rámečků. A sám rámeček je celkem složitá věc: je vyplněn vysoušedlem, které zajišťuje suchý vzduch v meziskelním prostoru a zabraňuje zde nechtěné kondenzaci vodní páry. Nebo zde může být vakuum – vzduchoprázdno. Nebo naopak lze meziskelní prostor vyplnit jedním z vhodných vzácných plynů, tedy argonem, kryptonem, xenonem nebo jejich směsmi. Tloušťka distančního rámečku má podstatný vliv na výsledné izolační vlastnosti. Celková tloušťka izolačních skel dosahuje aktuálně hodnoty až šestatřicet milimetrů. Je to proto, aby dokázala omezovat energetické ztráty, chránit proti slunečnímu záření, zvýšení tepelné pohody v objektu, zamezení rosení skel a v neposlední řadě zlepšení zvukově izolačních vlastností.

Jak izolační skla správně montovat

Izolační skla, foto archiv

Okno vybavené izolačními skly není obyčejná okenní tabule v rámu, je to prostě systém. Pro správné fungování při jeho montáži striktně dodržujeme určitá pravidla.

  1. Izolačního sklo vsazené do otvorové drážky konstrukce musí zachovat požadovanou dilatační spáru.
  2. Izolační sklo nesmí být v přímém styku s otvorovou konstrukcí. Ta musí být dimenzována a ukotvena tak, aby se nedeformovala, protože tak by docházelo k mechanickému namáhání skla.
  3. Před montáží je třeba zasklívací drážku dokonale vymést od všech nečistot jež by se mohly dostat do kontaktu s izolačním sklem. Drážka též musí být suchá a odmaštěná, odvodněna a odvzdušněná.
  4. Celoobvodové oboustranné zatmelení musí být odolné vůči povětrnostním vlivům a teplotním výkyvům a přitom trvale pružné. Tmelící hmota nesmí být agresivní a musí mít dobrou přilnavost k materiálům, s nimiž přijde do styku.

Dva druhy podložek izolačních skel

Montáž izolačních skel, foto archiv

U izolačních dvojskel je při ukládání do rámu nutné, aby distanční a nosné podložky byly pod oběma skleněnými tabulemi, protože pokud by ležely pouze na distančním rámečku, fólie uvnitř dvojskla se zdeformuje. Podložky izolačního skla, které fixují jeho polohu v rámu tak, aby se zatížení přeneslo přes kotvící místa nebo přes závěsné body křídel. Trvale zajistíme, že se rámy a křídla nezkříží, tabule se nedostane do kontaktu s rámem a konstrukčními díly (šrouby) a že skla od rámu nepřevezmou žádnou nosnou funkci. Distanční podložky zajišťují odstup skla mezi okrajem skla a rámem. Dlouhé budou 8-10 cm v závislosti na hmotnosti skla. Jejich šířka má být o dva milimetry větší, než je tloušťka jednotky izolačního skla a jejich tloušťka minimálně pět milimetrů. Tyto distanční podložky z tvrdého dřeva, polyamidu, chloroprenu nebo silikonového profilu v rámu zajistíme proti posunu.

Postup přesklení

Když se rozhodneme pro dodatečné zateplení oken, můžeme vyměnit nevyhovujícího obyčejného skla za vysoce funkční izolační sklozvukové s meziskelní tepelnou fólií. Přesklení jednoduché a rychlé, obejdeme se bez vybourávání celých oken. Tedy i bez stavebních či jiných povolení, jejich opatřování je někdy nutné, ale vždy otravné. Výměnou uspoříme až třicet procent tepla, zabráníme rosení oken (čili kondenzaci) a vylepšíme i jeho protihlukové vlastnosti.

  1. Uvolníme a vyjmeme fixační zasklívací lišty a poté i distanční podložky vymezujících polohu skla.
  2. Opatrně vyjmeme původní sklo z rámu a vyčistíme zasklívací drážky v profilu.
  3. Připravíme podložky, osadíme nové izolační sklo, vložíme distanční podložky a vymezíme polohu skla v rámu.