Sep 092014
 

Krbová kamna mají různý design a tvarů, jejich vnější opláštění, ohniště i další součásti jsou řešena různými způsoby. Nejžádanější jsou klasická kamna litinová nebo z chladné nordické oceli. K oblíbeným patří krbová kamna obložená keramikou. Keramický obklad kamen po vyhasnutí ohně pomaleji vychládá.

Nejen keramický obklad drží déle teplo. Nepřekonatelná jsou krbová kamna obložená specksteinem (tzv. špekový kámen vypadá, jakoby byl jeho povrch mastný). Prazvláštní kámen se nachází pouze ve Skandinávii a obklady se z něj vyřezávají. Speckstein patří k dražším, zato má vynikající schopnost do sebe teplo nasát a pak je jen pomalu vydávat. Takové topidlo funguje jako vynikající akumulační zdroj tepla.

Konstrukční třídy

Krbová kamna rozdělujeme do dvou konstrukčních tříd, přičemž rozhodující je typ dvířek do topeniště. Kolik zaplatíme je samozřejmě dáno i designem a topným výkonem. Při pořizování nám leccos napoví i cena: Lacinější modely bývají často špatně zpracovány, dosahují pouze nízké účinnosti a jejich dvířka správně nedoléhají.

* Krbová kamna I. konstrukční třídy jsou vybavena automaticky uzavíratelnými dvířky, takže mohou být napojena na společný komín. Krbová kamna, která mají hořet jen uzavřená, mohou být připojena s dalšími kamny na jediný komínový průchod, nikdy však v kombinaci s olejovým nebo plynovým topením.
* Krbová kamna II. konstrukční třídy jsou určena pro provoz buď s uzavřeným, nebo otevřeným ohništěm, proto musí mít samostatný komín. Když se oheň v krbových kamnech II. konstrukční třídy náležitě rozhoří, můžeme dvířka otevřít, takže máme dojem, že sedíme před otevřeným krbem. Zbývá-li už jen žár, můžeme dvířka zase zavřít, takže podstatně méně zahřátého vzduchu z místnosti bez užitku utíká do komína. Krby tohoto typu lze vytápět větší místnost, těžko však celý dům.

Pelety

Některá krbová kamna jsou vyrobena tak, aby v nich bylo možné topit tzv. peletami, což jsou malé kousky paliva, získávané ze zbytkového dřeva, které se dosud dalo sotva energeticky využít. Z této přírodní hmoty se pod vysokým tlakem lisují vlastně dřevěné brikety. Protože přírodní lignin obsažený v dřevě stačí jako nutné pojivo výlisku, nejsou žádné škodlivé přísady potřebné. Zhutnění při lisování výrazně zmenšuje skladovací objem. Dřevěné pelety zabalené do čistých ochranných papírových obalů se mohou jednoduše skladovat v garáži, komoře nebo i v bytě. Jsou čistým přírodním palivem s minimální zbytkovou vlhkostí, mají vysokou výhřevnost a navíc po nich zůstává málo popela.

Primární (peletová) krbová kamna

V některých těchto kamnech se topí při nejnižším výkonnostním stupni s pouhými 2,2 kW právě tak účinně a čistě jako při špičkovém výkonu 8,5 kW. Primární kamna na rozdíl od topení kusovým dřevem musí mít množství paliva i celý spalovací pochod přesně řízený a kontrolovaný mikroprocesorem. Při trvalém provozu tak dosahují až devadesátiprocentní účinnosti.

Jak to probíhá

Zásobník naplníme peletami. Na kamnech nastavíme požadovaný výkonnostní stupeň. Pak se palivo automaticky dopravuje do spalovacího prostoru. Přiměřeně ke zvolenému výkonnostnímu stupni doplňuje automaticky řízený dopravní šnek samočinně správné množství paliva ze zásobníku. Vzduch potřebný ke spalování proudí kontrolovaně k hořáku. Ve spalovací komoře a navozujících topných fázích vyhoří plyny optimálním způsobem a odevzdají energii svému okolí. Tento systém má řadu výhod: je ekologický, pohodlný a umožňuje používat krb jako běžné topné těleso. Emise jsou tak nízké, že se těchto kamen nedotýkají žádná lokální topná omezení, eventuálně od nich mohou být osvobozena. Podíl oxidu uhelnatého ve spalinách primárních kamen je extrémně nízký. Vzhledem k promyšlené bezpečnostní technice a odpovídající konstrukci kamen nemohou nastat problémy ani při výpadku elektrického proudu, ani při ztrátě funkčnosti jednotlivých stavebních částí, nebo při jiných poruchách. V takových případech se přísun paliva okamžitě zastaví a během několika minut zhasne plamen ve spalovacím prostoru.

O tom, jak krbová kamna zapojit – ZDE


 Tagged with:

Sorry, the comment form is closed at this time.