Opravy cest u domu

Opravený cihlový chodník v zahradě
Cihlový chodník v maltové směsi, foto archiv

Cesty a chodníky u domu se mohou časem poškodit. Cihlové či betonové chodníky pokryje mech a lišejník, nebo se drolí. Ve štěrbinách kamenných se objevuje plevel, štěrkovými cestami prorůstá tráva… A každý ví, jak je nepříjemná uražená nebo prasklá dlaždice. A olej vyteklý z auta také nevypadá bůhvíjak skvěle. Opravy cest u domu nejsou nic složitého a zvládneme je vlastníma rukama.

Na vyčištění většiny tvrdých povrchů a opravy cest u domu a chodníků, jako je beton, cihly, kámen a asfalt, potřebujeme především koště a zahradní hadice. V lepším případě WAPku, tedy vysokotlaký postřikovač. Při práci s ním je vhodné pracovat v ochranných brýlích, aby nám drobný štěrk nebo kamínek nevystřelil oko.

Likvidace plevelů, řas a mechu

Zdevastovaná kamenná cesta a schody, foto med

Plevele mohou růst ve štěrbinách mezi kameny a tvrdý povrch může být potažen kluzkými řasami a mechem. Nejprve se pokusíme o jeho mechanickou likvidaci, která bývá na malých plochách účinná. Nestačí-li ostré koště, pomůžeme si drátěným kartáčem nebo špachtlí a vodou z hadice. Nechemickou cestou můžeme plevele ve štěrbinách zlikvidovat vroucí vodou. Chemicky lze použít herbicidy pro použití na cestách. Řasy nebo mechy odstraníme speciálními čistící prostředky jako je např. Detecha Detastop, či fungicidy, jako např. Savo. Povrch nejdříve očistíme kartáčem a roztokem chemikálie a po deseti minutách ho důkladně ostříkáme vodou. Beton s prašným povrchem ošetříme přiměřeným ztužovadlem. Štěrk vyčistíme hrabáním, fukarem a v případě potřeby doplníme další štěrk.

Odstraňování olejových skvrn

Na příjezdové cestě nebo stání pro auto se mohou objevit nehezké olejové skvrny od motorových vozidel. U cest se štěrkovým povrchem stačí odstranit znečištěnou část a přisypat čistý štěrk. Na cestách s tvrdým povrchem lze použít čistič olejových skvrn – neředěný pro staré skvrny a zředěný horkou vodou pro nové skvrny. Čistič je však méně účinný tam, kde olej prosákl do porézního materiálu, jako je beton a porézní kámen.

Vyrovnání snížených míst ve štěrkové cestě

Budování štěrkové cesty, foto Michal

Ve snížením místě vybereme štěrk až k podkladu. Ten pak podle potřeby zpevníme a doplníme do výšky okolní úrovně. Celou plochu nakonec uhrabeme, aby se přidaný štěrk smísil s okolním štěrkem.

Oprava polámaných betonových dlaždic a cihel

Cihlový chodník volně položený, foto med

Jsou-li betonové dlaždice či cihly volně uložené v písku, je výměna poškozených vcelku snadná. Zednickou lžící poškozenou dlaždici nebo cihlu vyjmeme, v místě přidáme ostrý písek a náhradní cihlu nebo dlaždici uložíme do otvoru tak, aby byla asi o 1 cm nad povrchem okolních cihel/dlaždic. Nově uloženou pak zatlačíme do úrovně ostatních cihel opatrnými údery kladiva na špalík dřeva položený na cihle. Nakonec do mezer mezi dlažbu nameteme písek. Pokud cihly nebo dlaždice leží v maltovém lůžku a základ cesty byl v době pokládky vadný, mohou bloky poklesnout, prasknout nebo se uvolnit. Všechny zapadlé dlaždice musíme uvolnit z malty a vyzdvihnout. K určení pokleslé plochy nám poslouží prkno a vodováha. Do otvoru nasypeme suchou maltovou směs namíchanou 1:6 z cementu a písku, aby se vyrovnala úroveň základu do okolní výšky. Potom znovu položíme očištěné a celé dlaždice.

Jak na trhliny v betonu

Betonový chodník, foto Pascal

Měl-li náš betonový chodník špatný základ, staly se technologické chyby, podloží se pohybuje nebo chybějí dilatační spáry, mohou se v něm nadělat trhliny. Pokud se dále nerozšiřují, vyspravíme je z maltové směsi 1:3 z cementu a písku. Pro zvýšení lepivosti do směsi přidáme adhezivní prostředek PVA. Otvor vysekáme do tvaru obráceného V, odstraníme z něj prach a vyplníme směsí. Maltu důkladně zatlačíme zednickou lžící a povrch uhladíme hladítkem. Má-li chodník větší množství trhlin, celý ho zrušíme a vybudujeme nový.