Montáž stahovacích schodů na půdu

Montáž stahovacích schodů na půdu, foto JAP

Montáž stahovacích schodů na půdu je překvapivě jednoduchá, což ovšem neznamená, že ji zvládneme sami. Dobré je mít dva pomocníky, kteří tu a tam něco podrží – pak už to bude opravdu snadné. Předpokládáme, že umístění schodů na zvoleném místě, především výšky stropu nad schody, jste už dávno zkontrolovali. Musí být taková, abyste se při výstupu samozřejmě nepraštili do hlavy.

Stahovací schody, foto , foto JAP

Montáž si předvedeme na konkrétních stahovacích schodech. Je to výrobek, u kterého koberec nebo podlahovou krytinu oproti oděru chrání na schodech umístěná plastová kolečka. Tam, kde budeme schody instalovat, samozřejmě nesmí procházet vedení elektřiny, vody a podobně. A samozřejmě stavební otvor, pokud jsme ho zvětšovali nebo vytvářeli nový, nesmí porušit nosné prvky stropní konstrukce.

  • Podle prostorových podmínek jsme vybrali vhodný typ schůdků, tedy s prostorem potřebným pro jejich zasouvání.
  • Vyměřili jsme základnu schůdků, upravili otvor ve stropě na správné rozměry a strop předběžně vyztužili dřevěnými hranoly.
  • Vestavíme skříňku se schůdky do stropního otvoru. Zhotovíme obložný rám a pak připevníme příklop.

Jak postupujeme

Upevnění schodů, foto JAP
  1. Pro ilustraci instalace stahovacích schodů jsme zvolili ty, které dodává JAP LUSSO. Koupili jsme je v ochranné fólii. Začneme od toho, že je vybalíme a zkontrolujeme příslušenství podle návodu, který si pečlivě přečteme.
  2. K uchycení rámu schodů do stavebního otvoru slouží čtyři kotevní šrouby M10 x 100 s maticemi, které nasadíme do nachystaných otvorů ve čtyřech rozích rámu schodů.
  3. Dvě osoby vyzvednou schodiště do stavebního otvoru a třetí pomocník je již připraven v horním půdním prostoru a upevní rám schodiště čtyřmi kusy nosníků.
  4. Nosníky položíme úhlopříčně přes rohy otvoru a upevníme šrouby M10 x 100 s maticemi. Všechny čtyři kotevní šrouby je třeba vždy řádně utáhnout klíčem č. 17. Vyzkoušíme funkci stahování a vytahování.
  5. Víko otevřeme stahovací tyčí s háčkem, kterým zachytíme očko zámku a tahem k sobě odjistíme. Když se víko pootevře, opět háčkem zachytíme kroužek na první schodnici a přitáhneme. Schodnice pak chytíme rukou a celé schody stáhneme k zemi.
  6. Skládání a zavírání schodů probíhá opačným způsobem. Jemným tlakem ruky stlačíme schodnice k víku, otočíme tyčku háčkem k zemi a plochým koncem tyče s plastovou koncovkou jemně zaťukneme víko do rámu.
  7. Nakonec nasadíme a přišroubujeme horní madlo na rám schodů. Madlo slouží k jednoduššímu výstupu do horních prostor. Dobře usazené stahovací schody ve stropě jsou spolehlivým pomocníkem při výstupu na půdu.

Problém se stropním otvorem

Jak vidíte, je samotná montáž relativně snadná. Pokud ale malé rozměry stropního otvoru k vestavbě zásuvných schůdků nestačí, je třeba otvor zvětšit. Potřebujeme-li ho prodloužit, musíme posunout příčný trámek, upevněný mezi dva nosné trámy stropu. Přitom je nutné mimo jiné také zkrátit nosný trám, přiléhající ke stropnímu otvoru. Když není otvor dost široký, vyjmeme část jednoho nosného trámu a zasadíme dva příčné trámky. Polohu přerušeného nosného trámku musíme zajistit již v průběhu stavebních prací. Můžeme k tomu použít provizorní příčný trámek, přišroubovaný k nosným trámům, nebo příčnou výztuhu, připevněnou zespodu. K tomu poslouží vhodně zkrácený hranol, popřípadě přestavitelné podpěry.

Jak na nůžkový žebřík

Stahování schodů, foto JAP

Je to další možná varianta. Nůžkový žebřík má strmý sklon a úzké stupně. Proto není tak pohodlný jako nůžkové nebo posuvné schůdky. Vyžaduje ale nejméně prostoru pro výstavbu a také nejmenší plochu základny schůdků. K jeho roztažení se využívá stejného principu jako u nůžkových schůdků, namísto plochých stupňů, na něž pokládáme nohy, jsou však u něj použity jen úzké čtyřhranné profily z hliníkové slitiny. Na podlaze půdy nemusí být žádný přídavný prostor, protože složený žebřík s těmito příčkami se vejde do výřezu ve stropě. Žebřík a příklop nejsou vzájemně spojené. Žebřík je uchycen držákem, přišroubovaným na čelo stropního otvoru, a zajištěn ve složeném stavu samostatně. Příklop stropního otvoru má vlastní závěs a jeho poloha při zavření je zajištěna odděleně.

Vyměření a vestavba posuvných schůdků

Posuvné schůdky, foto JAP

Jestliže se ale rozhodneme pro posuvné schůdky, musíme vyjít z toho, jak velký prostor pro ně na půdě máme. Čím je menší, tím kratší musí být schůdky v zasunutém stavu. Ke kloubu schůdků patří přírubová deska, kterou přišroubujeme do příčného trámku nebo do příčně vsazeného dřevěného hranolku. Na této desce jsou dva kloubové závěsy, k nimž připevníme nejvyšší článek několikadílných posuvných schůdků. Jednotlivé články posuvných schůdků vzájemně spojíme speciálními klouby. Při vytahování kloužou po sobě tak, že vznikne průběžné „schodiště“ jako jeden celek. Jejich klouby do sebe zapadnou a spoje uvolníme jen stlačením páky. U posuvných schodů si můžeme koupit kompletní provedení, nebo sami obložit stropní otvor i zhotovit příklop, který opatříme vhodným uzávěrem. Na obložení jsou nejvhodnější smrková prkna nebo laťovka. Čtyři prkna, jejichž šířka je přesně stejná jako tloušťka stropu, vzájemně spojíme do rámu. V rozích spojíme jednotlivé díly na pokos.

Půdní příklop a zábradlí

Půdní příklop, foto JAP

Příklop by neměl být příliš těžký, abychom jím mohli lehce hýbat. Vhodným materiálem – vodovzdorná překližka o tloušťce deseti milimetrů. Připevníme ji přišroubováním obyčejných závěsů z plechu. Jako závěr poslouží běžná západka, kterou připevníme z půdy na obložení. A zábradlí, které zabezpečuje otvor v podlaze, snadno zhotovíme z obyčejných latí a prken. Pro spolehlivé zakotvení přišroubujeme sloupky z boku do nosných trámů, nebo je připevníme k podlaze. A to vruty se silnými závity. Horní část zábradlí, která spojuje sloupky ve výšce asi jednoho metru nad podlahou, zhotovíme z hoblovaných smrkových prken. Pro vyšší bezpečnost můžeme zábradlí doplnit dalšími příčkami v poloviční výšce.