Kořenová čistírna odpadních vod

jezírko k čištění odpadních vod
Kořenová čistírna odpadních vod, foto med

Kořenová čistírna odpadních vod představuje ekologický, ekonomický i estetický způsob likvidace odpadních splaškových vod. Neobsahují elektrická ani mechanická zařízení, nešíří zápach ani hluk. Vyžadují minimální údržbu a dobře zapadají do okolní krajiny. Náklady na vybudování kořenové čistírny jsou ve srovnání s čistírnami klasickými výrazně nižší.

Šedá voda

Kořenová čistírna, kresba archiv

Šedá voda, kterou čistí kořenová čistírna, je odpadní voda z domácnosti – z umyvadel, van, sprch, dřezů, myček a praček… Nepatří sem voda z toalety, ta se nazývá černá. Šedou vodu můžeme snadno čistit od jara do podzimu na své zahradě, nesmí se však do ní dostat různé těžké chemikálie, chloridová bělidla a rozpouštědla, která jsou pro rostliny toxická. S vyčištěním šedé vody se poradí příroda sama. Bahenní rostliny spolu s mikroby mají  takovouto vodu ve vhodných podmínkách schopnost velmi rychle a efektně vyčistit. Vhodné podmínky  znamenají, že si vybudujeme jednoduchou kořenovou čistírnu odpadních vod, kterou bude šedá voda protékat do další nádrže. K vytvoření těchto dvou nádrží potřebujeme pouze jezírkovou fólii a několik plastových trubek.

Čistírna a rybníček

Mělký rybníček, foto med

Mělký rybníček vyplníme oblázky a štěrkem, pokryjeme mulčem nebo půdou a osázíme bahenními a vodními rostlinami. Hladina vody se drží pod povrchem štěrku asi 5 cm. Šedá voda vstupuje na jednom konci, pomalu prochází celým tímto rybníčkem, kde je čištěna rostlinami a mikroby a končí, buď v zahradním jezírku, rybníčku, nádrži na zálivkovou vodu, nebo ve složitějším zavlažovacím systému. Pro přibližné určení rozměrů čističky počítáme s asi pěti čtverečními metry na osobu, což pro čtyřčlennou rodinu znamená mokřady o rozloze 20 m2 (5-10 cm2 mokřiny vyčistí za den 1 litr vody). Kořenovou čistírnu nejlépe vybudujeme tak nízko, aby do ní voda z domu tekla samospádem, a rybníček na čistou vodu ještě níž, aby do něj vyčištěná voda sama přetékala. Pokud nechceme nebo není možné terén upravit, pořídíme si čerpadlo.

Rostliny pro kořenovou čistírnu

Rostliny pro kořenovou čistírnu, foto med

Důležitý je správný výběr rostlin pro kořenovou čistírnu. Nepostradatelné jsou orobince, chrastice rákosovitá, skřípinec jezerní a kosatec žlutý. A pak samozřejmě spousty dalších, které již záleží jen na našem výběru. Speciální vodočistivé rostliny dodávají kyslík do svých dutých kořenů, což umožňuje život spolupracujícím mikrobům, bez kterých by čistička nefungovala. Mikroorganismy rozkládají částice odpadu ve vodě na živiny, jež spotřebovávají bahenní rostliny. Kyslík přiváděný kořeny do vody je důležitý pro odbourávání organického uhlíku a organického dusíku. I odbourávání fosforu je jednodušší u vegetačních čistíren než u technologických, protože rostliny využívají fosfor k růstu.

Zima

Čistírnu sice můžeme používat i přes zimu, avšak proces čištění probíhá pomaleji. Navíc v tomto období nemáme pro vyčištěnou vodu většinou na zahradě využití. Z toho důvodu musíme mít možnost přepnout vývod šedé vody z domu z kořenové čistírny do kanalizace nebo septiku. Pokud si s tím neporadíme sami, měl by to zvládnout instalatér. Na zimu musíme nepoužívaný systém trubek vypustit, aby ho zmrzlá voda neroztrhala. V mokřadu a v jezírku voda zůstává i v zimě.

Jedna odpověď na “Kořenová čistírna odpadních vod”

Komentáře jsou uzavřeny.