Jaké jsou výhody izolačních skel

Dobré okno je pro byt či dům požehnání. Požadavky na zasklení jsou přitom velké a prolínají více oblastí: musí mít schopnosti tepelně izolační, zvukově izolační a samozřejmě také protipožární. Nic jiného než sklo pro tyto účely nemáme. Prošlo velkým technickým a technologickým vývojem, umí dnes věci, o nichž by se Jakubovi skláři ani nesnilo. A je při svých vynikajících izolačních vlastnostech jediným materiálem, který může být průhledný. A umíte si představit třeba v pokoji jiné okno, než právě průhledné?

Historicky u oken šlo hlavně o způsob utěsnění vnitřního prostoru proti vnikání vlhkosti. Pak se přidala ochrana před únikem tepla ven a později jeho průnikem dovnitř. Důležitý je i aspekt požární. Okno toho musí zvládnout moc, proto současná okna jsou tvořena docela složitým systémem.

Okna, která spoří

Dnes se okna skládají minimálně ze dvou a více tabulí. Ty mají pokov na bázi stříbra. Nechybí odpovídající množství distančních rámečků. A sám rámeček je celkem složitá věc: je vyplněn vysoušedlem, které zajišťuje suchý vzduch v meziskelním prostoru a zabraňuje zde nechtěné kondenzaci vodní páry. Nebo zde může být vakuum – vzduchoprázdno. Nebo naopak lze meziskelní prostor vyplnit jedním z vhodných vzácných plynů, tedy argonem, kryptonem, xenonem nebo jejich směsmi. Tloušťka distančního rámečku má podstatný vliv na výsledné izolační vlastnosti. Celková tloušťka izolačních skel dosahuje aktuálně hodnoty až šestatřicet milimetrů. Je to proto, aby dokázala omezovat energetické ztráty, chránit proti slunečnímu záření, zvýšení tepelné pohody v objektu, zamezení rosení skel a v neposlední řadě zlepšení zvukově izolačních vlastností.

Jak izolační skla správně montovat

Okno vybavené izolačními skly není obyčejná okenní tabule v rámu, je to prostě systém. Aby fungoval, je se při jeho montáži třeba striktně držet určitých pravidel.

  1. Izolačního sklo vsazené do otvorové drážky konstrukce musí zachovat požadovanou dilatační spáru.
  2. Izolační sklo nesmí být v přímém styku s otvorovou konstrukcí. Ta musí být dimenzována a ukotvena tak, aby se nedeformovala, protože tak by docházelo k mechanickému namáhání skla.
  3. Před montáží je třeba zasklívací drážku dokonale vymést od všech nečistot jež by se mohly dostat do kontaktu s izolačním sklem. Drážka též musí být suchá a odmaštěná, odvodněna a odvzdušněná.
  4. Celoobvodové oboustranné zatmelení musí být odolné vůči povětrnostním vlivům a teplotním výkyvům a přitom trvale pružné. Tmelící hmota nesmí být agresivní a musí mít dobrou přilnavost k materiálům, s nimiž přijde do styku.

Dva druhy podložek izolačních skel

U izolačních dvojskel je při ukládání do rámu nutné, aby distanční a nosné podložky byly pod oběma skleněnými tabulemi, protože pokud by ležely pouze na distančním rámečku, fólie uvnitř dvojskla se zdeformuje. Podložky izolačního skla, které fixují jeho polohu v rámu tak, aby se zatížení přeneslo přes kotvící místa nebo přes závěsné body křídel. Trvale musí být zajištěno, že se rámy a křídla nezkříží, tabule se nedostane do kontaktu s rámem a konstrukčními díly (šrouby) a že skla od rámu nepřevezmou žádnou nosnou funkci. Distanční podložky zajišťují odstup skla mezi okrajem skla a rámem. Dlouhé by měly být osm až deset centimetrů v závislosti na hmotnosti skla. Jejich šířka má být o dva milimetry větší, než je tloušťka jednotky izolačního skla a jejich tloušťka minimálně pět milimetrů. Tyto distanční podložky z tvrdého dřeva, polyamidu, chloroprenu nebo silikonového profilu je třeba v rámu zajistit proti posunu.

Postup přesklení

Když se rozhodneme pro dodatečné zateplení oken, můžeme vyměnit nevyhovujícího obyčejného skla za vysoce funkční izolační sklozvukové s meziskelní tepelnou fólií. A protože je přesklení jednoduché a rychlé, obejdeme se bez vybourávání celých oken, tedy i bez stavebních či jiných povolení, jejich opatřování je někdy nutné, ale vždy otravné. Výměnou uspoříme až třicet procent tepla, zabráníme tomu, že se okna budou potit (čili kondenzaci) a vylepšíme i jeho protihlukové vlastnosti.

  1. Uvolníme a vyjmeme fixační zasklívací lišty a poté i distanční podložky vymezujících polohu skla.
  2. Opatrně vyjmeme původní sklo z rámu a vyčistíme zasklívací drážky v profilu.
  3. Připravíme podložky, osadíme nové izolační sklo, vložíme distanční podložky a vymezíme polohu skla v rámu.