Aug 252017
 

Starší vesnické domy bývaly stavěny z plných cihel, často nastavovaných kameny. Jde tedy o materiál, který přílišnými tepelně-izolačními schopnostmi nevyniká a takový dům je nutné tepelně izolovat. Nové rodinné domy sice bývají zateplené, ale i tady se mnoho lidí domnívá, že garáž může být tzv. studená, a na tepelné izolaci a zateplených garážových vratech se snaží ušetřit. A právě garáž může být místem, kudy teplo z celého domu uniká. Nemluvě o možném poškození auta během mrazů. Dodatečná tepelná izolace garáže proto pomůže udržet i více tepla v celém domě a sníží náklady na vytápění.

Než začneme garáž zateplovat, měli bychom nejprve zajistit, aby se ve zdivu neobjevovala vlhkost, která by schopnosti tepelných izolací výrazně snížila. Když například čedičová vlna zcela nasákne vodou, klesne její tepelný odpor asi na tisícinu (voda vytěsní vzduch z jejích pórů, tepelná vodivost vzroste a izolace naprosto přestane fungovat). Investovat do zateplení obvodových stěn nebude příliš platné, pokud necháme teplo unikat netěsnými okny a dveřmi, podlahou a stropem. Tyto ztráty dosahují až 50 % veškerého topného výkonu.

Způsob zateplení

Dodatečné zateplování garáží je možno provést jak zevnitř, tak zvenku. Zateplování zevnitř lze je provádět za jakéhokoli počasí a bez lešení, izolační materiál je chráněn před přímými účinky povětrnosti, montáž nevyžaduje tak vysoké náklady a dá se zvládnout svépomocí. K jeho nevýhodám patří zmenšení prostoru garáže a snížení pevnosti – na sádrokarton lze jen obtížně zavěsit těžké police. Navíc se pod izolací srážejí vodní páry a dochází často ke vzniku plísní. Výhodnější je proto zateplování z vnější strany. Při dobře navržené izolaci zdivo ani při největších mrazech nepromrzá, zdi akumulují teplo a vytvářejí pocit pohody. Nevýhodou dodatečného zateplování z vnější strany je však vyšší pracnost a preciznost (je nutné upravit vchody, okenní niky, oplechování, okapy apod.), u patrových staveb je nezbytné lešení a práce můžeme provádět jen za příznivého počasí. Dodatečnou tepelnou izolaci provedenou z vnější strany domu je vzhledem k snížení vlhka (na principu přesunutí rosného bodu mimo stavební materiál) vhodné opatřit přídavnou vzduchovou dutinou, která může být odvětrávaná nebo neodvětrávaná.

Zateplovací materiály

Pro vnější zateplení se nejčastěji používá pěnový (popř. extrudovaný) polystyrén se součinitelem tepelné vodivosti 0,035 (respektive 0,043 W/mK), prodávaný pod značkami Styropor, Novopol, Bachl, Baumit atd., nebo minerální vlna (součinitel 0,045 W/mK), prodávaná pod názvy Rockwool, Isover, Ursa, Orsil, Rotaflex, Nobasil, Prefizol. K ostatním hmotám patří pěnový polyuretan neboli tvrdá PUR pěna, pěnový polyetylen a papírovina, pro vnější izolace nevhodné. Minerální vlna je vhodná k zateplení starších a vlhkých objektů, u kterých umožní únik vodní páry, zatímco pěnový polystyrén by se měl používat pro objekty nenarušené vlhkostí. Avšak pěnový polystyren je pro vodní páry méně prostupný než normální zdivo, a proto mohou páry v prostoru, kde se stýká s původní zdí, kondenzovat. Pokud je zdivo z plných cihel, je takové riziko poměrně malé, ale u pórobetonu či jiných stavebních materiálů s dutinami se izolace pomocí polystyrénu nedoporučuje.

Upevnění tepelné izolace

Izolační desky se kotví talířovými hmoždinkami a zajišťují lepidlem. Na 1 m2 minerální vlny používáme nejméně 10 hmoždinek, na 1 m2 pěnového polystyrenu nejméně 5 hmoždinek. V místech otvorů (okna, dveře apod.) je vhodné počet hmoždinek zdvojnásobit. Typ a délku hmoždinek volíme podle typu zdiva a tloušťky použitého izolantu tak, aby byla zajištěna požadovaná kotevní délka hmoždinek ve zdivu (ne v omítce).

Nejlevnější izolace

Nejjednodušším řešením, které se dá zvládnout svépomocně, je použití desek Lignopor (což je pěnový polystyren o tloušťce 5 nebo 10 cm jednostranně nebo oboustranně opláštěný vrstvou heraklitu o tloušťce 5 cm), které se připevní na stávající fasádu (na kovový či impregnovaný dřevěný rošt z latí o profilu 30×50 mm). Na Lignopor pak upevníme rabicové pletivo, které nahodíme vápennou nebo jinou paropropustnou omítkou.

Dodatečná izolace garážových vrat

Velký tepelný únik znamenají i neodizolovaná garážová vrata či dveře. Vhodným řešením, jak ošetřit a vhodně provést izolaci dveří u garáže je například stříkaná pěna. Její aplikace je rychlá a jednoduchá. Stříkaná izolační pěna s uzavřenou strukturou buněk se prodává v izolační sadě dodávaných ve 12 a 40 kilovém balení a je vhodná i k aplikaci při zateplení garáže svépomocí.                                                Foto Jiří Mareš 


Sorry, the comment form is closed at this time.