Jul 012012
 

Kořenové čistírny odpadních vod představují ekologický, ekonomický i estetický způsob likvidace odpadních splaškových vod. Neobsahují elektrická ani mechanická zařízení, nešíří zápach ani hluk. Vyžadují minimální údržbu a dobře zapadají do okolní krajiny. Náklady na vybudování kořenové čistírny jsou ve srovnání s čistírnami klasickými výrazně nižší.

Continue reading »


Domovní čistírna odpadních vod

 Comments Off on Domovní čistírna odpadních vod
Jun 292012
 

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je sice na pořízení nejdražší, ale při dodržování provozního řádu je v podstatě bezobslužná. Jedinou její nevýhodou je tedy pořizovací cena a spotřeba elektrické energie. Dá se použít všude tam, kde je zavedena elektřina, některé typy však nemusí být vhodné pro málo využívané rekreační objekty.

Continue reading »

Jímka a septik

 Comments Off on Jímka a septik
Jun 262012
 

V mnoha českých vesnicích zcela chybí veřejná kanalizace. Pokud na takovém místě máme dům nebo chalupu, nezbude nám, než likvidaci odpadních vod řešit vlastními silami. Můžeme si pořídit poměrně levnou jímku, dražší a účinnější septik nebo dokonalou domácí čistírnu odpadních vod. Účinné, čisté a ekologické řešení je také vybudování kořenové čističky.

Continue reading »

Likvidace odpadních vod

 Comments Off on Likvidace odpadních vod
Jun 232012
 

Ať se nám to líbí nebo ne, je v industriální společnosti největší prioritou likvidace odpadů. V souvislosti s bydlením produkujeme při různých činnostech velké množství odpadní vody. A těchto odpadů se  lze zbavovat pouze při respektování pravidel, které vycházejí ze zákona.

Continue reading »