Kondenzační plynové kotle dokáží snížit spotřebu až o 30 %

 Comments Off on Kondenzační plynové kotle dokáží snížit spotřebu až o 30 %
Mar 042016
 

teplo

Ceny plynu a energií za vytápění stále rostou. To nutí majitele domů a bytů hledat cesty s úsporám. Zateplují své domovy, ale často zapomínají, že lze ušetřit pouhou výměnou neekonomického kotle za nový. V dnešním článku vám poradíme, jak topit ekonomicky pomocí nového kotle.

Continue reading »


Elektrické kotle a kotle na tuhá paliva

 Comments Off on Elektrické kotle a kotle na tuhá paliva
Sep 012013
 

Rozhodování o tom, čím zajistíme příslovečné teplo domova někdy ani tak moc nezáleží na nás. Chtěli bychom třeba plynové topení, ale dům „nesedí na trubce“. Chtěli bychom i tepelné čerpadlo, jehož provozní náklady jsou vcelku zanedbatelné, ale vstupní investice je  značná. Dřevo by se nám líbilo, ale příprava topení je pracná a navíc nemáme kam ho uložit. A tak dále. Co použít elektřinu?

Continue reading »

Plynové kondenzační kotle

 Comments Off on Plynové kondenzační kotle
Jan 162013
 

Kondenzační plynové kotle znamenají ve vývoji velký pokrok a úsporu. Při každém spalování vznikají vodní páry, které jsou u běžných konvenčních kotlů odváděny do komína bez dalšího využití. Spaliny tak v sobě sebou nesou část akumulované tepelné energie, kterou nazýváme latentní a senzibilní teplo. Pokud se tyto spaliny ochladí pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke změně skupenství a kondenzaci obsažené vodní páry spojené s uvolněním tohoto tepla.

Continue reading »

Plynové kotle

 Comments Off on Plynové kotle
Jan 132013
 

Plynové kotle jsou tepelnými zdroji širokých výkonových rozsahů pro vytápění bytů a rodinných domů. Vyrábějí se v nástěnném provedení nebo jako stacionární, které se umisťují na podlahu. Podle požadavků na umístění kotle dělíme na spotřebiče v provedení B (spalovací vzduch odebírají z prostoru, v němž jsou umístěny, a spaliny odvádějí do vnějšího prostředí komínem nebo kouřovodem) a v provedení C (spalovací vzduch odebírají z venkovního prostředí a do něj odvádějí spaliny).

Continue reading »

Rozdělení kotlů

 Comments Off on Rozdělení kotlů
Jan 032013
 

Kotel je zařízení, v němž se teplo vyvíjí spalováním tuhých, plynných, nebo kapalných paliv. To pak ohřívá teplonosná média, například radiátory, některé druhy podlahového nebo stěnového vytápění a zásobník teplé vody.

Continue reading »