Aug 242014
 

Leje jako z konve a vy stojíte před zamčenými domovními dveřmi. Hrabete se v kapsách a teče vám za krk. Bodající sníh není o nic lepší a ve studeném větru zebou prsty, takže do klíčové dírky se nakonec nedokážete trefit. Částečně problém řeší vchodové stříšky, především ty spojené s bočnicí chránící proti větru. Výběr typu vchodové stříšky samozřejmě ovlivní vzhled našeho domu. Není proto dobré tuto pořídit si ji bez dobrého uvážení nebo až příliš úsporně.

Správně zvolená vchodová stříška dokáže vzhled domu zatraktivnit, dokonce u jednodušších fasád se může stát vnějším opticky dominantním prvkem. Nejvýhodnější je samozřejmě vchodovou stříšku vybudovat už při stavbě domu v souladu s celkovým architektonickým pojetím. Proto na ni myslíme od prvního kroku – tedy už při přípravě projektu. Vstupní markýzy můžeme koupit také jako kompletní montážní sadu předem zhotovených dílců, což uvítáme pokud starší domek chceme stříškou dovybavit při zateplení nebo rekonstrukci. V takovém případě postupujeme podle podrobného návodu k montáži a vyvarovali se při práci nesprávných kroků.

Jak při montáží stříšky s krytinou postupovat

Velmi často se stavebník spokojí s přesahem střechy, který do určité míry (samozřejmě pokud střecha není příliš vysoko a přesah je dostatečně dlouhý) může vstupní stříšku nahradit. Tento způsob následuje řešení ze starých selských chalup. Na přesah střechy také můžeme navázat krytou pergolou. Pokud ale pro dodatečné řešení zvolíme některý z dostupných typů stříšek, měli bychom dbát na to, aby mezi stěnou a stříškou nezůstal volný prostor ani spáry. Proto se přechod na krycí tašky utěsňuje pružným izolačním pásem z kovu nebo vyztuženého plastu. Nosné trámy a konstrukce se smontují tak, aby nebyly vidět žádné kovové spojovací prvky (hřebíky, šrouby, úhelníky), ale k tomu je třeba vše řádně připravit jak tvarově, tak i rozměrově, včetně potřebných vybrání. Jakmile nám všechny spoje jeden do druhého zapadají, naimpregnujeme povrch hranolů a opatříme dostatečně silnou vrstvou akrylového laku. Při tomto v podstatě klasickém řešení na domovní stěnu upevníme na hmoždinky dva kolmo vpřed vybíhající trámy. Oba přední sloupky konstrukce zdola zajistíme zabetonovanými kotevními šrouby, čímž zabráníme kontaktu dřeva přímo se zemí. Horní příčky se k základní konstrukci připevní hřebíky (6 x 180 mm), otvory do trámů raději předvrtáme. Dolní příčky se pouze zasunou do předem připravených vybrání na protikusech, takže šrouby k jejich upevnění ani potřebovat nebudeme. Délku krokví si propočítáme tak, abychom nakonec nemuseli střešní tašky přiřezávat. Dřevěné dílce spojíme kovovými úhelníky a šrouby tak, aby spoje ve finále nebyly vidět. Na krokve položíme příčně kontralaťování a střešní krytinu.

Hodně oblíbený je polykarbonát

Tento materiál dobře koresponduje s oproštěnými tvary modernější architektury. Polykarbonát je levnější než ve své době poměrně často užívané skleněné desky, je i lehčí a lépe zvládá nepříznivé dopady různých extrémů počasí. Nosné konstrukce polykarbonátových desek bývají hliníkové a jsou upraveny eloxováním a spojeny nerezovými šrouby, případně jsou řešeny jako hliníkový či nerezový svařenec. Polykarbonátové výplně vykazují kromě zmíněné odolnosti skvělé tepelně-izolační vlastností překvapivě dobře vzdorují proti ohni. Dobře fungují také jako protihluková izolace. Aby byly opravdu funkční, nesmí být stříšky příliš mělké, jinak vám z nich voda bude kapat rovnou za límec. Pozor také na špatně provedené lemy. Ty způsobují, že komůrky polykarbonátu mohou být brzy plné špíny. Špatné jsou i příliš slabé podpěry, které neunesou větší nápor sněhu a makrolon se nepřirozeně láme. Konstrukce má být pevná, stříška konstrukčně dobře uchycená, umístění přiměřeně vysoké a celkový dojem nenásilný. Zajímavým řešením jsou nerezové konstrukce stříšky a boční stěny, které mají vestavěný hliníkový okap a odtok dešťové vody z levé i pravé strany, výhodou je stěnový hliníkový profil a skryté pryžové těsnění. Nejpevnější vzpěry jsou z nerez oceli. K většině vchodových stříšek lze dokoupit i bočnice. Jsou zpravidla univerzální pro pravou i levou stranu. Bočnice samozřejmě mohou být u vchodové stříšky z obou stran. Stříšky bývají osazené komůrkovým polykarbonátem v čiré nebo bronzové barvě, případně čirým akrylovým sklem.

Montáž obloukové polykarbonátové stříšky:

Výhodou polykarbonátu je možnost ho tvarovat a oblouk na převážně pravoúhlých stavbách většinou představuje zajímavý prvek. Vnější profil položíme na stůl (případně jinou rovnou plochu), a to pryžovým těsněním nahoru, aby konce profilu vyčnívaly mimo hrany stolu. Pak odklopíme těsnění a uvolníme si tak montážní otvory a šroubovákem profil připevníme k vnějšímu oblouku. Pak vložíme těsnění na konce profilu a umístíme sem celou vzniklou konstrukci. Do ní nasuneme desku – ochrannou fólií modré barvy směrem nahoru tak, aby byla po celém profilu v drážkách, a nasadíme těsnění – začínáme vnějšími drážkami bočních profilů. Nejdřív vložíme krátké těsnění od vnějších oblouků. Po nasazení těsnění je důležité usadit dvěma šrouby příčnou trubku a nasadíme okapničky. Ty montujeme odtokem do strany vnějšího oblouku. Smontovanou stříšku přiložíme ke stěně budovy v místě, kde ji chceme upevnit, a obkreslíme rýsovací jehlou (kdo nemá, vystačí s pořádným hřebíkem) otvory v upevňovacích příchytkách. Pak sem příklepovou vrtačkou s dvanáctimilimetrovým vrtákem vyvrtáme otvory a vložíme do nich hmoždinky. Z polykarbonátové desky odstraníme ochrannou fólii a stříšku umyjeme měkkou houbou, namočenou v čisté vodě. Nakonec stříšku přiložíme ke stěně a přišroubujeme. Samozřejmě je dobré práci dělat ve dvou.


  One Response to “Stříška nad vchodem”

  1. Hlavně aby měla kam stékat a odtékat voda, to je kámen úrazu.

Sorry, the comment form is closed at this time.