Zatravněná kvetoucí střecha

 Comments Off on Zatravněná kvetoucí střecha
Jul 242013
 

Střechu je důležitá především pro funkci užitkovou, ale to neznamená, že nemůže být krásná. Mluvíme o zatravněné kvetoucí střeše, kterou si můžeme založit především na plochých střechách domu nebo garáže. Tak se tyto architektonicky nezajímavé ploché střechy stanou velmi atraktivními. Zatravnění střechy má i řadu ekonomických a ekologických důvodů, mimo jiné snižuje prašnost a hluk z ulice a žár letního horka. Vrstva vegetace střechu skvěle izoluje.

Continue reading »


Jak natřít plechovou střechu

 Comments Off on Jak natřít plechovou střechu
Jun 052013
 

Nejvíc plechovou střechu zřídí zimní srážky, protože se na nich podepíše klouzající led i pnutí materiálu při střídajícím se mrazu a oblevách. Samozřejmě nejde jen o vady na kráse – je celá řada praktických důvodů, proč takovou střechu opravit. A všechny mají co do činění s tím, jak dlouho nám střecha bude sloužit.

Continue reading »

Krov šikmé střechy

 Comments Off on Krov šikmé střechy
Jun 022013
 

Když se dostaví zdi, obvykle se stavba ozdobí „glajchou“, ale ve skutečnosti je rozumnější za konec hrubé stavby považovat teprve chvíli, kdy máme dům pod střechou. Podíváme se, jak je tomu s tradiční sedlovou střechou u které se dvě obvykle stejné plochy setkávají ve hřebeni pod větším či menším úhlem. Tu nese krov.

Continue reading »

Střechy po zimě

 Comments Off on Střechy po zimě
Apr 032013
 

V našem klimatu si nejvíc vytrpí ploché střechy. Větší opravy jsou pro klempíře, menší ale zvládneme. Musíme ale být pečliví a neškudlit na materiálu. Slovo z praxe zní: u asfaltových pásů nejde rychle najít praskliny nebo kde je otvor či porucha v pásu. I nepatrná prasklina totiž může být úplně jinde, než kde nás straší flek od prosakující vody.

Continue reading »

Vikýře

 Comments Off on Vikýře
Feb 082013
 

 

pultový tvar

vikýř zlepšuje obytnou funkci a zároveň může dům zajímavě ozdobit. Jeho obliba stále převyšuje střešní okna, i když jeho vybudování je náročnější a dražší. K nepraktičtějším typům vikýře patří dnes pultový nebo sedlový. Hodí se pro různé sklony střech a při dodržení základních pravidel mohou stavbu vhodně dotvářet.

Continue reading »

 Tagged with:

Odvětrávaná střecha

 Comments Off on Odvětrávaná střecha
Nov 232012
 

Součástí střechy je nosná konstrukce, střešní plášť – krytina a podhled. Nosná konstrukce nese hmotnost střešního pláště i zatížení, které představuje například sníh nebo působení síly větru. Dimenze podpěrné konstrukce střešního pláště proto musí vždy odpovídat váze materiálu. Na vzhledu střešní krytiny se často podepíší povětrnostní vlivy, zejména v zimě, a pak nezbude, než opravovat.

Continue reading »