Co je ztracené bednění

 Comments Off on Co je ztracené bednění
Feb 162013
 

Při technologii monolitických staveb se stěny a stropy betonují do předem připraveného bednění. Kam se v případě použití tak zvaného ztraceného bednění tato pomocná konstrukce vlastně „ztratí“? Nikam. Dřevní desky nebo polystyrén který bednění tvořil se po vytvrdnutí betonu stal trvalou součástí svislých i vodorovných konstrukcí. Beton konstrukci zpevňuje, a ztracené bednění ji tepelně izoluje.

Continue reading »


Arkýře a rizality

 Comments Off on Arkýře a rizality
Feb 012013
 

Architektonické prvky zdobící historické budovy opět přicházejí na scénu. Týká se především arkýřů a rizalit, které se objevují nejen na domech, jejich architektura má přezíravý název podnikatelské baroko, ale i na citlivě řešených moderních stavbách. Arkýř patří k mimořádně dekorativním útvarům, které pohledově zdobí celý dům a zároveň vytváří i půvabné zvětšení vnitřního prostoru.

Continue reading »

 Tagged with:

Sokl a jeho obklad

 Comments Off on Sokl a jeho obklad
Nov 032012
 

 

sokl u umělého kamene

Ne výrazný, ale zato veledůležitý a také náročný a poměrně komplikovaný tepelně technický detail stavby. Sokl řeší přechod vnější stěny domu na základy a okolní terén. Intenzivně na něj působí povětrnostní vlivy. Komu se název sokl nelíbí, může použít slova podnož, patka, nebo obezdívka.

Continue reading »