Mar 112013
 

 

Dům stojí na základové desce. Ještě než ji uzavřeme vylitím vrstvy betonu, musíme mít připravené rozvody. Říká se tomu sítě a ležatá kanalizace, tedy voda, odpady a elektřina. Nepatří sem jen plynové trubky. Kdybychom totiž i ty vedli základovou deskou, mohlo by při jejich poškození dojít k úniku plynu a k explozi.

Uložení sítí je třeba věnovat mimořádnou pozornost, protože možné poruchy trubek by mohly vést k podmáčení základů. Přitom bychom neměli zapomenout také na položení zemnícího pásku k budoucímu hromosvodu. A všechny prostupy, zejména pro kanalizaci, musí být řádně vybetonovány.

Uložení sítí

Rozvody vody, plynu, kanalizace a průchodky pro elektřinu v tak zvaných husích krcích jakož i přípravné práce pro instalaci tepelného čerpadla a klimatizaci vedeme přesně podle projektu a jejich polohu průběžně kontrolujeme, protože případné chyby nám mohou způsobit nemilá překvapení a pozdější změny by byly navíc komplikované a co s tím jde ruku v ruce i drahé.

Jak na trubky

Plochu mezi základovými pasy vysypeme štěrkopískem nebo kačírkem. Vrstva by měla být tak silná, aby po důkladném zhutnění měla asi dvacet centimetrů. Na ni položíme ležatou kanalizaci a vodovodní přípojky. Spád potrubí zkontrolujeme nivelačním přístrojem. Těsnost a neprostupnost ověříme naplněním trubek vodou nejméně na tři hodiny. Pokud jsou výsledky uspokojivé, obsypeme kanalizaci pískem a celý povrch zpevníme zhutněnou štěrkovou drtí.

Další prostupy

V první řadě se jedná o prostupy pro vedení elektrických kabelů. Budeme je sice ukládat později, ale plastové husí krky pro ně musíme připravit v předstihu. Uložíme je do základové desky a necháme vyčnívat nad její horní hranu. Stejně připravíme uložení a prostupy pro vodovodní hadici. Plastové trubky a kolena pro kuchyňský odpad a pro koupelnu a záchod po kontrole spádu také zasypeme pískem a proti nechtěnému pohybu zajistíme betonem.

Izolace základů

Je důležité, aby i základy byly zateplené a samozřejmě dobře izolované proti vlhkosti. Na základy a podlahy nepodsklepených objektů přijde minimálně deset centimetrů izolace – nejčastěji z polystyrénových desek spojených na pero a drážku a oddělených od zásypu netkanou geotextilií. Izolaci proti vlhkosti můžeme pokládat mezi základy a nadzákladové konstrukce, nebo ji vést po základech z vnějšku, což je sice na plochu rozsáhlejší, ale jednoznačně účinnější. Hlavní je mít rovný a hladký povrch základové desky proto, aby k ní vodorovná hydroizolace dobře přilnula. Nejčastěji se používají živičné vyztužené pásy nebo fólie, případně nověji hydroizolační stěrky na bitumenové nebo silikátové bázi.

Asfaltová klasika nově a jednovrstvá hydroizolace

Nejčastěji se dřív betonový podklad natřel penetrací a na tu se natavovaly asfaltové pásy. Dnes se používá modifikovaný asfalt, který obsahuje kaučuk a izolace je pružnější. Alternativou jsou skelná tkanina nebo rouno z polyesteru jež je nosnou vrstvou kvalitnějších hydroizolačních pásů.

1. Na jednovrstvou hydroizolaci celoplošně použijeme geotextilii. Ta je prodyšná, ohnivzdorná, odolná proti plísním a chemickým vlivům. „Střihneme“ ji podle základů s asi třiceticentimetrovým přesahem a prořízneme do ní otvory na prostupy trubek a sítí.

2. Na ni horkým vzduchem navaříme fólii z měkčené PVC s patnácticentimetrovým přesahem. Ty pomalu vytlačují izolace z asfaltových pasů – také proto, že je s nimi možné pracovat i za zvýšené vlhkosti jak podkladu, tak ovzduší a při teplotách do minus patnácti stupňů. Vyřežeme otvory, které zavaříme detailovou fólií.

3. Následuje druhá vrstva geotextilie také s patnácticentimetrovým přesahem a průřezy pro prostupy a na ní nopová fólie. Její profil tvoří polokuželové výstupky nebo pevnější žebrované nopy hvězdicového tvaru, díky nimž fólie vydrží tlaky stavební konstrukce i změny v geologickém podloží a chrání spodní konstrukci stavby a svislou i vodorovnou izolaci proti vlhku.

4. Nopovou fólii, která může nahradit izolační přizdívku a také brání průniku radonu do stavby, ve spoji přikotvíme k podkladu na ukončovací tmelící lištu šrouby s hmoždinkami, a to asi třicet centimetrů nad spodní izolací. Svaříme ji se spodní fólií a ukončovací lištu zatmelíme.

 


Sorry, the comment form is closed at this time.