Oct 042015
 

sanace základů domu

Příčinou vlhkých stěn ve sklepě bývá většinou špatné vnější utěsnění zdiva. Pomůže jediné – vykopat a znovu utěsnit. Výkop podél základu domu nesmí být kvůli ohrožení statiky domu veden souvisle pod úrovní základové spáry, ale měl by být hluboký nejvýše 5 až 10 cm nad ní. Jedna z metod odvlhčení je vložení těsnicí desky Styrodur 3035 CS.

vzlínající vlhkostVložením nopové fólie se vytváří separační vzduchová mezera, která se provádí bez přívodů a odvodů vzduchu, pouze se nahoře ukončuje „Z“ lištou, kudy se vlhkost může odpařovat. V případě velké vlhkosti stěn bychom měli aktivně větrat plošné dutiny z vnější strany objektu systémem desek IPT, které jsou z tvrzeného polyetylenu HDPE a mají výšku nopu 7 cm, takže vytvořená dutina bude opravdu široká. Pro provětrání jsou v úrovni soklu přívodní otvory propojené potrubím s dutinou a odvětrávací otvory umístěnými pod okapem. Potrubí je uloženo v drážce zdiva. Výkop se zasype štěrkem a je nutná dobrá drenáž pro odvod vody. Sanační práce je vhodné provádět za pěkného počasí.

Pracovní postup

1. Zdivo základů odkryjeme až po sokl budovy. Nemáme-li k dispozici minibagr, musíme si vystačit s krumpáčem a lopatou. Zeminu na vnější straně výkopu překryjeme fólií a zajistíme ji tak proti sesouvání.
2. Ze zdi odsekáme uvolněnou omítku a ze spár uvolněnou maltu. Nová omítka drží jen na pevném podkladě. Proto vyškrábeme i porézní maltu ze spár. Pak spáry důkladně vymeteme nebo vyčistíme stlačeným vzduchem, případně vysokotlakým čističem, abychom je zbavili všech uvolněných částic. Pak necháme několik dní na vzduchu vyschnout.
3. Vyschlé zdivo ošetříme podkladovým nátěrem, aby na něm dobře držela omítka. Sanační omítku rozmícháme s vodou podle návodu výrobce.
4. Rozmíchanou maltu naneseme zednickou lžící na hladítko. To při nanášení malty držíme mírně nakloněné; přitiskneme a maltu naneseme na zeď.
sanace základů5. Po 30 až 90 minutách maltu uhladíme dřevěným, plstěným nebo navlhčeným molitanovým hladítkem. Podle tloušťky nanesené vrstvy potřebuje malta na vyschnutí zhruba 48 až 72 hodin, řídíme se pokyny výrobce!
6. Hladítkem naneseme těsnicí bitumenovou hmotu, vnitřní rohy a místa styku se zemí vypracujeme jako zaoblené vyduté přechody. Pokud je půda nepropustná a hromadí se v ní průsaková voda, naneseme dvě vrstvy o celkové tloušťce až 7 mm.
7. Asi po dvou dnech přijdou na řadu těsnicí desky (v našem případě Styrodur 3035 CS), na které naneseme v pravidelných odstupech „koláče“ bitumenu a přilepíme je. Desky jsou opatřené stupňovitou drážkou, takže do sebe dobře zapadají a chrání bitumenovou vrstvu před poškozením zeminou.
8. Aby se v základech nedržela voda, můžeme použít drenážní fólii Delta-Terraxx. Tato profilovaná fólie působí jako plošná drenáž, na vrcholcích nopů je navařená filtrační geotextilie, která zabraňuje zanášení nopové struktury. Delta-Terraxx tvoří druhý vodonepropustný obal pro všechny typy zatížení vlhkostí – prosakující, zemní i vzduté vody.

Zatopený výkop

Pokud je výkop hodně dlouhý, zvyšuje se riziko, že před dokončením prací přijde déšť. Když je zemina hodně jílovitá, jako v našem případě, zachycená dešťová voda nedotéká. Je to jeden z důvodů, proč bylo zdivo ve sklepě vlhké – natahovala se do něho po léta nahromaděná vlhkost při dešti. Odstraňovat vodu z výkopu s pomocí kbelíku a lopaty je namáhavé. Snazší je to s použitím ponorného čerpadla na odpadní vodu. Nejlepší je ale sledovat předpovědi počasí a při dlouhodobější předpovědi slunečného počasí provést práce co nejrychleji, pokud možno na jeden zátah.

Drenáž

Aby se prosakující dešťová voda nehromadila u soklu budovy, je třeba vybudovat drenáž. Drenážní trubku položíme tak, aby měla sklon zhruba 1 % k nejhlubšímu místu (odvodňovací kanál nebo průsaková šachta). V nejvyšším místě musí trubka ležet nejméně 20 cm pod úrovní povrchu základů a nesmí nikde přečnívat. Drenážní příkop nevyplňujeme jílovitou zeminou, ale štěrkem a oblázky (přímo nad drenážní trubkou je to nezbytně nutné, jinak se perforace zanese blátem), dešťová voda tak bude kontrolovaně odtékat. Přispívá k tomu také vertikálně uložená drenážní fólie.


Sorry, the comment form is closed at this time.