Jan 302014
 

Výškové rozčlenění a tedy bydlení ve více úrovních vždy byt ozvláštní. Zvláště mladší lidé takové uspořádání ocení, vrzajícím kloubům se už schody líbí méně. Ovšem schody zabírají poměrně dost místa. Tam, kde potřebujeme z místnosti, kde je ho poskrovnu, vystoupat do podkroví nebo na půdu, je vhodné zvolit tzv. mlynářské schody, které lze koupit ve formě stavebnice. Montáž tohoto prostorově úsporného schodiště zvládneme i sami.

Přehnaně pohodlné to není, nicméně strmá schodiště s přesazenými nášlapnými stupni jsou daleko vhodnější než žebřík nebo šplhadlo (to samozřejmě přeháníme). Prostor každopádně ušetříme.

Výška mezi schody čili opakování z počtů

Je to jednoduchá úloha z matematiky na níž nebudete potřebovat víc, než zmobilizovat základní školní znalosti. Stanovíme výšku mezi dvěma schody, přesněji výšku schodu, tedy vzdálenost mezi horními nášlapnými plochami dvou nad sebou umístěných schodů (S). Základem ovšem je výška patra měřená od povrchu podlahy dolní místnosti až k povrchu podlahy místnosti nad ní (GH). Počet nosníků schodišťových stupňů udává potřebný počet schodišťových stupňů. Výšku patra (GH) vydělíme počtem schodišťových stupňů a jeden přičteme. Příklad: 265:12=22,083333 cm. Po zaokrouhlení tedy výška schodu (S) bude 22,1 cm a my odpovídajícím způsobem umístíme nosníky schodišťových stupňů. Pak určíme výšku upevnění nejhořejšího nosníku. Ke stanovené výšce (S) připočteme tloušťku stupně – např. 22,1 cm plus 4 cm. Výsledek (v našem případě 26,1 cm) znamená, že plocha nosníku pro nejhořejší schod musí být 26,1 cm pod úrovní podlahy horní místnosti. Sem tedy upevníme nejhořejší nosník.

Něco o skládačce

Tak zvané mlynářské schody lze natáčet tak, aby vyhovovalo stísněnějšímu prostoru. V zájmu pohodlné chůze je pro jejich otočení o devadesát stupňů třeba alespoň pěti schodů. Maximální doporučený počet schodů je osmnáct – v praxi jich ale bývá méně než dvanáct. Pokud jde o upevňovací materiál a barvu, tak ty se u jednotlivých výrobců se liší. O tom ale je jistě víc v montážním návodu, který skládanku povinně doprovází. Celé schodiště je ze tří druhů nosníků – horní nosník, dolní nosník a střední nosníky a samozřejmě schodů. Montáž nosníků probíhá od shora dolů. Pozor: stavbu schodů upravují určité zákonné předpisy. Točitá nebo strmá schodiště s předsazenými nášlapnými stupni, mohou být používána k přístupu do půdního prostoru pouze v domech s maximálně dvěma byty. Schodiště smí mít šířku minimálně 50 cm a nanejvýš 70 cm. Výška zábradlí musí činit minimálně 90 cm, madlo zábradlí nesmí být níž než 75 cm. Průchozí výška má činit 200 cm, po levé a pravé straně může být na šířce 25 cm zkosena. Díl hned pod stropem musí být usazen přesně vodorovně.

Tucet bodů montážního postupu

1. Jednotlivé nosníky nasazujeme zespodu. Vyrovnáme je a pevně přišroubujeme.

2. U každého nosníku precizně vyměříme vzdálenost mezi oběma nosnými plochami pro schodišťové stupně. Po vyměření distance pevně dotáhneme imbusové šrouby.

3. Namontované nosníky podepřeme (například střešní latí či jinak), protože teprve jejich upevnění k podlaze dá schodišťové konstrukci stabilitu.

4. Při správně nastavené výšce všech schodů, vyznačíme polohy otvorů, odsuneme nosník stranou a díry vyvrtáme.

5. Vruty se šestihrannými hlavami v hmoždinkách upevníme poslední nosník. Ke každému dutému nosníku patří odnímatelný kryt, který se jednoduše zespodu nastrčí.

6. Montáž dalších schodišťových stupňů probíhá střídavě, a to tak, aby širší plocha nejhořejšího stupně byla na straně zábradlí. To položíme na nosnou plochu.

7. Vyznačíme polohu otvorů, které bude potřeba předvrtat pro vruty, aby mohly snáze vniknout do materiálu. Připevníme zespodu i další stupně – vždy třemi vruty z každé strany.

8. Poslední stupeň k spodnímu nosníku opět připevníme vruty se šestihrannými hlavami.

9. Zábradlí se skládá z první obloukové části, dalších zahnutých tyčí a patek pro jejich uchycení. Pokud podlaha neumožňuje v určeném místě stabilní upevnění, první obloukovou část zábradlí upevníme k nejhořejšímu schodu.

10. Nejprve namontujeme obě patky. Ty přitiskneme zespodu ke stupni, vyznačíme pozice pro vyvrtání otvorů a přišroubujeme. U první obloukové části nasuneme na její pravé rameno upevňovací díl a do něho další tyč.

11. Po jejím vyrovnání ji pevně dotáhneme imbusovým šroubem. Zespodu nasuneme upevňovací patku, přitiskneme zezdola ke schodu, vyznačíme opět polohu otvorů a patku připevníme.

12. Takto pokračujeme až do posledního schodu. Abychom osadit poslední patku, musíme vyměřit polohu pro otvory, stupeň demontovat, vložit patku a stupeň opět připevnit.


Sorry, the comment form is closed at this time.