Aug 312012
 

Kvalita malty stojí a padá s jejím složením a s dokonalým promícháním. Co odbudeme, to se nám v budoucnu vymstí: bude-li v části materiálu jen písek, stěny se rozsypou. Od doby, co se rozšířila nabídka míchaček stavebních materiálů na trhu, již tuto práci nemusíme vykonávat ručně. Vidět to můžete všude kolem sebe – stavební ruch nejčastěji nastupují stavební míchačky a moderní motorová míchadla.

Dříve se stavebné směsi míchaly ručně. Nejprve jsme na rovině promíchávali cement s pískem, většinou v poměru 6:1 ve prospěch písku, pak jsme směs pokropili vodou a přidali 1 díl kašovitého hašeného vápna. Poměr složek se lišil v závislosti na kvalitě a typu písku (ostřejší vyžaduje víc cementu). Také složení malty určovalo její použití (pro omítání obsahuje víc cementu i vápna, a pro nezatěžované cihelné zdivo malta cement neobsahuje, místo něj se dává na čtyři díly písku jeden díl suchého vápenného hydrátu). Množství vody závisí na tom, jak je vlhký písek a nakolik je podklad suchý, a na definitivní konzistenci maltu zvlhčíme až před použitím.

Stavební hmoty

Můžeme si koupit nejrůznější druhy již namíchaných směsí malt a omítkovin, včetně speciálních hmot (omítky sanační, zateplovací, dekorativní a další). Většinou se prodávají napytlované po 40 kg. Vyžadují pouhé rozmíchání s vodou a práci s nimi zvládne i naprostý laik. Nemáme-li jiné nářadí, malé množství můžeme s vodou promíchat i jen ve kbelíku. Nepříjemná je jen jejich dvojnásobná cena oproti tomu, když si stavební hmotu mícháme z jednotlivých složek sami. Na druhou stranu ušetříme za míchačku.

Míchačky

Míchačka je nezbytná při stavbě nového domu nebo při rozsáhlých přestavbách či dostavbách, v případě, že maltovou nebo omítkovou směs z jednotlivých složek mícháme sami. Promíchat větší množství písku, vápna a cementu ručně je mimořádně namáhavé a zdržuje to celou stavbu.

Míchadla a míchací metly

Míchadlo je přenosné zařízení, která pohánění elektromotor o příkonu 700 až 1600 W. Tyto nástroje dosahují okolo sedmi set otáček za minutu, mají vysoký krouticí moment, snesou dlouhodobé zatěžování a dokonale promíchají i značně husté stavební hmoty. Motor i převody mají vodě i prachu odolný kryt. Míchadla fungují tak, že jednotlivé složky nasypeme do nádoby, zalijeme podle návodu vodou a rozmícháme vhodnou metlou, přičemž míchadlem pohybujeme, aby se směs dobře promíchala i při okrajích nádoby.

Míchací metly, které se do míchadel upevňují, tvoří ocelové tyče, k nimž jsou přivařeny ocelové pásky. Tvary metel jsou různé, na řídké hmoty, maltové směsi a beton se používají metly obloukové – jsou vytvarovány tak, aby při míchání tlačily materiál ke dnu nádoby. K míchání barev, laků řídkých materiálů jsou metly s přivařenými vrtulkami. Pro míchání tmelů a lepidel jsou určeny metly ve tvaru drátěného šneku. Metly lze upevnit do některých vrtaček.

Proti míchačkám můžeme míchadla snadno uskladnit i převážet. Mají ale nižší výkon a na velké míchání klasických stavebních hmot pro stavbu rodinného domu zřejmě stačit nebudou. Pokud ale volíme lepicí malty určené tenkovrstvé zdění pórobetonových tvárnic nebo broušených cihelných bloků, budeme s nimi spokojeni.


Sorry, the comment form is closed at this time.