Mar 102017
 

krytiny šikmých střech

Střecha stavební dílo ukončuje a dlouhodobě chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy. Na ní závisí životnost i trvanlivost stavby. Každá šikmá střecha sestává ze dvou základních částí: z konstrukce krovu a střešního pláště s krytinou.

střecha z půdyKrov tvoří hlavní nosnou konstrukci šikmé střechy. Jeho nejdůležitějšími úkoly je spolehlivě nést střešní plášť a přenášet jeho hmotnost do svislých nosných konstrukcí budovy – stěn, sloupů a pilířů. Platí základní pravidlo, že svislé nosné konstrukce může krov zatěžovat jen ve svislém směru. Konstrukčně se krovy sestavují ze základních tesařských konstrukcí. Krov musí být dostatečně tuhý v příčném i podélném směru. Více o krovech ZDE.

Výběr krytiny

pokládka střechyPři výběru střešní krytiny hraje roli vzhled stavby, její umístění v krajině, klimatické podmínky a nadmořská výška. V oblastech bohatých na sníh může být důležitá také nosnost krovu. Klíčovými parametry krytiny jsou mrazuvzdornost, geometrie tvaru, stálobarevnost, odolnost vůči nasákavosti, prodyšnost, křehkost, odolnost proti lomu a pochůzce, pracnost montáže či schopnost odolávat kyselému prostředí. Střechu ovšem netvoří jen jediný prvek, takže v rozhodování hraje podstatnou roli také celý nabízený systém tvarovek a doplňků (krajní tašky, hřebenáče, prosvětlovací tašky, tašky pro odvětrání, okapy, úžlabí, střešní lišty, zdobné prvky) i barva.

Materiály střešních krytin:

 • Betonová krytina
  Betonové tašky se vyrábějí z písku, cementu, vody a přísad ve formě pigmentů oxidů železa. Jejich životnost se odhaduje na 100 let, záruka bývá až 30 let. Tašky jsou mrazuvzdorné, hodí se i do horských podmínek. Pro stavby s vyššími estetickými nároky je povrch ošetřen speciálními nátěry. Ty také zlepšují odtok srážek, snižují ulpívání nečistot a možnost růstu mechů, chrání před kyselými dešti. Kvůli vyšší hmotnosti (40 až 50 kg/m2) potřebuje pevnou konstrukci krovu. Vyrábějí se vždy ucelené systémy se střešními doplňky. Je doporučena pro sklony střech od 17 do 90 stupňů.
 • plastPálená střešní krytina
  Historicky osvědčená krytina z jílů, hlíny, vody a minerálních barev, která se vypaluje v peci. Splňuje vysoké estetické nároky, vykazuje dlouhou životnost, odolává povětrnosti a korozi. K ochraně povrchu a vylepšení vzhledu slouží lesklé glazury a matné engoby (nástřik barvy ještě před vypálením tašky). Pestrá škála tvarů i barev a systémy doplňků uspokojí i náročného zákazníka.
 • střecha - pokládkaBřidlice
  Břidlice je tradiční přírodní materiál, který vykazuje velmi dobrou mrazuvzdornost. Hodí se do oblastí s extrémními mrazy, častými srážkami a působením kyselých dešťů. Vysoká pevnost a pružnost zabraňuje případným deformacím střechy. Břidlice má poměrně nízkou hmotnost kolem 25 kg/m2, lze ji použít u sklonu od 20 stupňů. Při odborné pokládce může působit vysoce esteticky, zdobí i geometricky náročné střechy. Záruka na materiál je až 30 let, skutečná životnost je mnohem delší.
 • Vláknocementové tašky
  Vláknocement nabízí řadu tvarů i barev. Jednotlivé krytiny se liší způsobem pokládky, povrchovou úpravou a cenou. Jejich předností je vzhled, životnost a podstatně nižší hmotnost oproti jiným tvrdým krytinám. Jsou hospodárné a dnes už i ekologické, neboť neobsahují nebezpečný azbest. Vláknocementové desky se hodí na novostavby, zlevní i rekonstrukci venkovského domu: nezvyšují statické zatížení budovy, nevyžadují zpevňování krovů. Uplatňují se také při obkládání plášťů budov.
 • Plech-pozinkPlechové střechy
  Velké tabule nízké hmotnosti usnadňují pokládku. Není třeba speciálních nástrojů či znalostí, což snižuje finanční náklady. Dodávají se kompletní střešní systémy, které nevyžadují téměř žádnou údržbu. K montáži stačí lehké střešní latě, životnost se udává na dvě generace. Odolává drsným klimatickým podmínkám, přívalovým srážkám i průmyslovým exhalacím, na povrchu neulpí mech ani lišejník. Krytina má pevnost a houževnatost díky ocelovému jádru (je povrchově upraveno a oboustranně žárově pozinkováno), atraktivní vzhled a antikorozní vlastnosti díky plastovému potažení. Barevná povrchová úprava je velmi trvanlivá.
 • Plastová krytina
  Napodobuje klasické tvrdé střešní krytiny, ale netají svůj původ. Chrání před srážkami, sluncem i mrazem, dobře tepelně i zvukově izolují, jsou pevné. Plast odolává kyselinám, korozi, oxidaci i hnilobě, je lehký a rozměrově stálý. Předností je bohatá barevnost a komplexní příslušenství. Krytinu lze použít od minimálního sklonu střechy 5 stupňů a pro teploty -25 až +70 °C. Montáž je rychlá a snadná, životnost dlouhá. Krytiny imitují vlnovky, tašky i prejzy. Kladou se na střešní latě, ocelové nebo jiné konstrukce. Výběr barev a bohaté příslušenství umožňují řešit univerzální, vysoce odolné střechy.
 • střešní krytinaBitumenové šindele
  Vyrábějí se ze speciálně upravených asfaltových pásů. Jejich výhodou je mimořádně nízká hmotnost. Lze je využít při rekonstrukcích i na novostavbách, lze jimi pokrýt i složité geometrické tvary střech. Věrně kopírují podklad, proto je třeba věnovat přípravě kvality podkladu mimořádnou pozornost. Uplatnění najdou na střechách se sklonem od 15 do 90 stupňů.
 • Vlnité bitumenové desky
  Základem je celulózový odpad. Základové desky se impregnují bitumenem; do impregnace se buď zalisují pigmentová zrna, nebo se na ni nanáší nástřik akrylátových živic. Odhadovaná životnost desek je 50 let.
 • Povlakové krytiny
  Používají se výhradně na plochých střechách. Materiálem jsou asfaltové pásy (pružné či nepružné), nástřiky modifikovaných asfaltů nebo speciální fólie. Pokládají se na suchý beton, dřevo či geotextilii. Při dobrém provedení představují povlakové krytiny nejspolehlivější a nejlevnější řešení střechy.

Sorry, the comment form is closed at this time.