May 122015
 

osvěrtlení bazénu

Bazén je hotový, je čas opatřit o nezbytné doplňky, jakými jsou schůdky nebo žebřík, osvětlení a případně i protiproud. Chceme-li bazén používat déle než pár měsíců v roce, bude třeba najít vhodný způsob ohřevu vody a také zastřešení. Nabídka na trhu je velká, máme z čeho vybírat.

Ohřívat vodu můžeme několika způsobů, přičemž by volba měla odpovídat typu bazénu: pro exteriérové jsou určeny především tepelná čerpadla a solární panely, výměník nebo průtokový elektroohřívač je vhodnější pro interiérové celoročně používané bazény. Při výběru konkrétního typu zvážíme mimo cenu vlastního zařízení též veškeré náklady, spojené s montáží a s provozem.

Základní způsoby ohřevu vody

* Tepelné čerpadlo – vzduch/voda, pracující bez výměníku. Zařízení, které dokáže odebírat energii o nízké teplotě z okolního vzduchu a pomocí kompresoru ji přečerpat na vyšší teplotní hladinu a předat pro potřeby vytápění. Přednostmi tepelného čerpadla vzduch/voda jsou nízké provozní náklady, ekologický provoz bez škodlivých emisí, automatický provoz, jednoduchá instalace a tichý chod.

* Elektroohřev – elektrický průtokový ohřívač s topnou spirálou o výkonu 4 – 21 kW. Jedná se technicky jednoduchý, ale energeticky poměrně náročný způsob přihřívání bazénové vody. Příkon průtokových ohřívačů se pohybuje od 4 do 21 kW. Průtokové ohřívače se instalují mezi filtraci a vratné trysky a jsou vybaveny vlastním termostatem a tlakovým spínačem, který neumožní provoz při vypnuté cirkulaci vody.

* Tepelný výměník je napojený na zdroj lokálního vytápění 40 – 220 kW výměníky jsou navrženy pro vytápění vody zejména v interiérových bazénech a vířivých vanách. Používají se ve spojení s plynovým nebo elektrickým kotlem, popřípadě se skleněnými solárními kolektory.

solární ohřev a solární plachta - Bazény  Niveko* Sluneční kolektory – standardní skleněné kolektory napojené na výměník nebo bazénové polymerové kolektory pro přímý ohřev bazénové vody. Svým povrchem sluneční záření pohlcují, přeměňují na tepelnou energii, a ta ohřívá topné médium, jež předává získanou energii dál do bazénu. Panely solárních kolektorů jsou instalovány na šikmé ploše natočené nejlépe k jihu, aby na sluneční kolektory dopadalo co nejvíce záření. Důležitá je volba dostatečného počtu kolektorů, neboť pro ohřev bazénu na teplotu kolem 24 – 26 °C je potřeba poměrně velké množství energie. Orientačně doporučujeme pro absorbéry využít asi 60 % plochy bazénu, pokud tedy má bazén plochu 20 m2, měla by plocha kolektorů činit asi 12 m2. Není-li bazén používán, je vhodné ho zakrýt solární plachtou. V případě, že je bazén zastřešený nebo bude pravidelně na noc zakrýván, je možné snížit plochu kolektorů asi o 10 %.

Schůdky a žebříky

Vstup do bazénu musí být bezpečný, po schodech nebo po žebříku s jedním až pěti stupni, to v závislosti na jeho hloubce. Stupně musí mít protiskluzovou úpravu nášlapné plochy – nalepenou gumu, měkčený plast, profilovaný povrch… Žebříky se vyrábějí z nerezových trubek, stupínky z nerezu, hliníku nebo plastu a mohou být ukončeny silikono-gumovým opěrným kloubem pro opření o stěnu bazénu. Při upevňování žebříku do plastového bazénu dbáme na to, aby nepronikl stěnami ani dnem. Žebříky do dlažby (betonu) mají k ukotvení připravená pouzdra pro montáž. Na zimu žebřík vyjmeme a uskladníme pod střechu.

Osvětlení

Osvětlení bazénu zvyšuje bezpečnost při večerním a nočním koupání. Zanedbatelný není ani estetický účinek světla. Používáme zde speciální svítidla, jež lze umístit pod hladinu v řadě u horního okraje na obou stranách. Pokud nám takové řešení připadne příliš statické, můžeme nainstalovat podvodní světlomet, který dovoluje regulovat směr světelného toku pouhým otočením paraboly asi o 20 stupňů.

Protiproud

protiproudKomfort zejména u bazénu malých rozměrů určitě zvýší protiproudové zařízení, které v bazénu vytváří jednosměrné proudění s možností regulace: nutí plavce překonávat odpor vody. Nabídka protiproudů je bohatá – například kapacita pro 600 až 1000 litrů za minutu nebo tří poloh s jednoduchou regulací proudu vody a přisáváním vzduchu.

Úprava okolí

Okolí bazénu je vhodné vydláždit nekluzkými dlaždicemi, abychom zde mohli co nejsnáze udržovat čistotu. Určitě stojí za to vybudovat i mělký žlab k opláchnutí nohou před vstupem do vody. Na vytvoření závětří nejsou vhodné živé ploty nebo jiné volně rostoucí dřeviny, protože biologický materiál bude bezprostředně znečišťovat vodní hladinu – raději postavíme závětrné zdi nebo stěny ze slaměných či rákosových rohoží, skla, dřeva, případně i z plastů…

1. Bazén u domu – výběr a příprava

2. Bazén u domu – bezpotrubní filtrace

3. Bazén u domu – základní vybavení

4. Bazén – schůdky, osvětlení a ohřev vody

5. Bazénová chemie


Sorry, the comment form is closed at this time.